Gerard Menting

FrieslandCampina

De kracht van dit innovatie centrum is dat wij in combinatie met de Universiteit Wageningen en met partners in de zuivelsector een heel gezonde basis hebben gelegd om onze toekomstige innovatie te borgen. De wereldbevolking is snel groeiende, 9 tot 10 miljard in 2050, daarmee dreigt een groot voedseltekort. Voor ons als zuivelindustrie ligt er een grote uitdaging, maar ook een grote verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dat voedseltekort.

FrieslandCampina is een coöperatie met 20.000 leden-veehouders die daar een boterham mee moeten verdienen. Ook naar hen toe hebben wij een verantwoordelijkheid waaraan dit Innovation Center een bijdrage kan leveren.

Waar zijn we hier?

We zijn hier in het Friesland Campina Innovation Center op de campus van de Wageningen Universiteit en Research. Hier heeft Friesland Campina dit jaar al haar research activiteiten in Nederland gebundeld die voorheen op zes locaties ondergebracht waren.

Wat hebben jullie precies bij elkaar gebracht met dit nieuwe Innovation Center?

Wat we hier hebben ondergebracht zijn onze chemisch analytische sensorische labs, onze pilot plant activiteiten, de proeffabriek. Ook alle R&D functies in Nederland, dus de kantoorfuncties, zijn hier ondergebracht.

Wat is voor jullie de reden geweest om deze activiteiten te bundelen op één locatie?

Innovatie is een belangrijk speerpunt van onze strategische langetermijnvisie ‘Route 2020’. Hierin heeft Friesland Campina vastgelegd hoe het bedrijf zich verder zal ontwikkelen en hoe de markt verder ontwikkeld zou moeten worden. Om die reden hebben we gezegd dat het belangrijk is om onze kracht van innovatie en daarmee onze kennis te gaan bundelen. Dit Innovation Center geeft de mogelijkheid om alle hieraan gerelateerde activiteiten onder één dak te brengen, én om dat in een omgeving te doen vlakbij Wageningen Universiteit zodat daar een spinoff gaat ontstaan.

Waarom is dit nu precies zo’n geschikte locatie voor dit Innovation Center?

In het traject van keuzes waren er twee opties. Dat was dichtbij het central office in Amersfoort waar al onze business-activiteiten geconcentreerd zijn, of dicht bij de wetenschap hier in Wageningen. Uiteindelijk bleek Wageningen veel voor te hebben op Amersfoort met name op het gebied van dichtbij zijn van het kenniscentrum van Wageningen UR, een van de meest vooraanstaande universiteiten op het gebied van voeding in de wereld. Met veel internationale studenten maar ook in een omgeving waar veel activiteiten zijn op het gebied van voeding binnen Food Valley.

Welke rol heeft Oost NL gespeeld in dit traject?

Oost NL is eigenlijk vanaf het begin intensief betrokken geweest bij het proces. Ze hebben het bidbook gemaakt. Daarnaast hebben zij goede ingangen naar het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën. Ze kennen natuurlijk de regio heel erg goed en hebben ons behoorlijk goed gefaciliteerd in onze route om een keuze te maken voor de nieuwe locatie van het Innovation Center.

Van welke specifieke kennis van Oost NL heeft u goed gebruik kunnen maken bij de realisatie van dit project?

Oost NL kent natuurlijk heel goed de regio en wat hier aan kennisintensieve bedrijven zit. Daarnaast zijn ze erg goed op de hoogte van de fiscaliteiten rond het vestigen van ondernemingen in deze regio en kunnen heel goed bemiddelen als er problemen zijn in het traject van vestiging richting Economische Zaken en uiteraard naar de provincie toe, naar de gemeente toe en naar de regio Food Valley toe.

Wat hopen jullie met deze vestiging te betekenen voor de regio?

Voor de regio denk ik dat wij een heel belangrijk kenniscentrum op het gebied van zuivel gevestigd hebben hier in Wageningen, wat gezien ook onze omvang als internationale zuivelonderneming een spin-off kan hebben naar andere bedrijven die voornemens zijn om hun research activiteiten te bundelen. U weet ongetwijfeld uit de media dat er veel beweging is op het gebied van Innvation Centers en research activiteiten. Wij denken dus dat daar een positieve spinoff vanuit gaat. Aan de andere kant hebben wij vanuit historisch perspectief een samenwerking met de Universiteit Wageningen en we verwachten ook dat die samenwerking alleen maar verder zal intensiveren. Daarnaast brengen wij hier een werkgelegenheid van 350 mensen naartoe van mensen die al bij ons in dienst zijn, maar wat toch in deze regio actief gaat worden met een spin-off naar bedrijven hier in de regio. Met onze aantrekkingskracht denken wij dat er nog verdere spin-off zal ontstaan voor de regio.

Geeft jullie vestiging hier ook een direct voordeel voor bedrijven hier uit de regio vanuit het oogpunt van matchmaking?

Over het algemeen zie je wel dat waar Friesland Campina actief is, dat daar een factor 2 tot 3 extra werkgelegenheid oplevert in die regio omdat wij over het algemeen toch veel gebruik maken van kennis, kunde en leveranciers uit die regio voor onze bedrijfsvoering.

Hoe ziet u de toekomst voor dit Innovation Center?

Gezien de grote investering die we hebben gedaan in dit centrum zien we die toekomst uitermate rooskleurig. Wij denken dat de kracht van dit innovatie centrum is dat wij in combinatie met de Universiteit Wageningen en met partners in de zuivelsector een heel gezonde basis hebben gelegd om onze toekomstige innovatie te borgen. De wereldbevolking is snel groeiende, 9 tot 10 miljard in 2050, daarmee dreigt een groot voedseltekort. Voor ons als zuivelindustrie ligt er een grote uitdaging, maar ook een grote verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dat voedseltekort.

Daarnaast is Frieland Campina natuurlijk een coöperatie met 20.000 leden-veehouders die daar een boterham mee moeten verdienen, en ook naar hen toe hebben wij een verantwoordelijkheid waaraan dit Innovation Center een bijdrage kan leveren.

Als u hier nu zo rondloopt, wat voor gevoel geeft dat dan?

Dan ben ik behoorlijk trots, het geeft een goed gevoel dat een coöperatieve onderneming als Friesland Campina dit kan realiseren. Ik denk dat we hier heel goed aan hebben gedaan en dat we een centrum hebben neergezet waarin het voor de mensen heel prettig is om te werken en daarnaast ook een heel inspirerend centrum waar je bij binnenkomst denkt “wauw, hier moet ik zijn!”.

Video impressie