Oost NL

EnTech

Veiligheid is een kernthema in Europa. Binnen dit thema koos EnTech Scientific voor veiligheid op de luchthaven, met name bij het screenen van bagage op verboden stoffen, zoals explosieven. EnTech Scientific, opgericht in 2010, houdt zich bezig met materiaalanalyse met behulp van röntgentechniek.

EnTech kan een breed scala aan materialen identificeren die zich achter een barrière bevinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld koffers bij controles niet meer hoeven te worden uitgepakt. Naast vaste stoffen kan EnTech ook vloeistoffen detecteren. Hiermee onderscheidt het bedrijf zich ten opzichte van andere identificatiemethoden op basis van röntgentechniek. Een terroristische aanval, zoals in oktober 2015 op een Russisch vliegtuig dat opsteeg vanuit Sharm el Sheikh, had wellicht met deze nieuwe techniek voorkomen kunnen worden.

Europees subsidieprogramma

Subsidies uit nationale en Europese innovatieprogramma’s stelden EnTech in staat fundamenteel onderzoek doen. Na patentaanvragen en succesvolle laboratorium experimenten, wil EnTech het prototype nu verder ontwikkelen tot een systeem dat geïntegreerd kan worden in grote bagagescanningssystemen op luchthavens.

Om dit te kunnen financieren heeft EnTech een aanvraag ingediend bij Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor innovatieve projecten. Oost NL heeft deze aanvraag begeleid. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft Oost NL het projectplan kritisch bekeken en waar nodig verbeteringen aangebracht.