Header fallback 1

Energiezuinig water zuiveren met nieuwe technologie

BLUE-tec uit Renkum ontwikkelt een nieuwe technologie om energiezuinig en milieuvriendelijk afvalwater te zuiveren en waardevolle grondstoffen terug te winnen voor hergebruik. BLUE-tec maakt gebruik van een bekend verschijnsel in de natuur: osmose. De ‘forward osmose technology’ haalt uit honderd liter vervuild water direct 97 liter schoon water. De stoffen die overblijven zijn opnieuw te gebruiken. “We zijn daarin best bijzonder”, zegt ondernemer Lex van Dijk trots. En dat blijkt: BLUE-tec belandde in de top 3 bij de Jan Terlouw Innovatieprijs 2018. Met een lening van De Groeiversneller kan het Gelderse bedrijf de technologie verder ontwikkelen en patentaanvragen bekostigen.

Energiezuinige techniek

Bij forward osmose technology zijn geen pompen nodig om water en schadelijke stoffen te scheiden. Dit bespaart energie. “De techniek was al langer bekend. Geschikte membranen maken de technologie nu mogelijk. Denk aan Henry Ford” legt Van Dijk uit, “in 1910 zei Ford al dat elektrische auto’s de toekomst zijn, maar de juiste onderdelen waren nog niet voor handen.” Inmiddels zijn elektrische auto’s normaal en kan Van Dijk zijn membranen gebruiken. “Wij kopen membraanrollen en bouwen daar een filter omheen. Een membraanrol kun je vergelijken met een behangrol. Voor het ‘filterhuis’ bouwen wij een installatie. En de installatie filtert op een duurzame manier de afvalstromen. Dat resulteert in schoon water en stoffen die weer opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals stikstof, fosfaat en organische stof.” BLUE-tec gebruikt de osmose-technologie voor rioolwaterzuivering, voor het concentreren van industriële afvalwaterstromen (“zero liquid discharge”) en voor productstromen in de levensmiddelenindustrie.

Sinaasappelsap

In industrieel afvalwater, bijvoorbeeld van farmaceutische fabrieken, textielbedrijven of de chemische industrie, zitten vaak schadelijke stoffen of ontstaan giftige verbindingen. De industrie wil deze stoffen van het water scheiden, zodat het water hergebruikt kan worden en de schadelijke stoffen als vaste stof afgescheiden worden. De klassieke manier hiervoor is om indamptechnologie toe te passen. De BLUE-tec manier van zuiveren kost drie tot vier keer minder energie.

Ook in de levensmiddelensector past BLUE-tec de osmose-technologie toe. Daarmee kunnen producten geconcentreerd worden met behoud van kwaliteit en smaak. In landen waar sinaasappels groeien, zoals Brazilië, maken producenten sinaasappelconcentraat. Dit proces gaat gepaard met smaakverlies vanwege de warmte (indamping). Wanneer fabrikanten in Nederland water toevoegen ontstaat sinaasappelsap. De installaties van BLUE-tec maken concentraat zonder verwarming, dus zonder smaakverlies. Een glaasje sap smaakt als verse jus d’orange. Ook koffieconcentraat behoudt met forward osmose technology zijn volledige smaak.

De Groeiversneller

BLUE-tec heeft geld nodig om investeringen te kunnen doen. “Via adviesbureau KplusV kwam ik in contact met De Groeiversneller,” vertelt Van Dijk. “Oost NL was meteen enthousiast. Zij begeleidden de leningsaanvraag en op hun advies ging ik ook nadenken over allerlei andere zaken, zoals de organisatie van mijn bedrijf. Dat is belangrijk voor de toekomst, goed om daar ook bij stil te staan.” Qredits, partner van De Groeiversneller,  verstrekte de lening. Daarmee kan BLUE-tec de technologie verder ontwikkelen en de aanvraag van vier patenten financieren. Met een bijdrage van De Groeiversneller als rugdekking wist BLUE-tec ook private investeerders aan te trekken. Eerder ondersteunde Oost NL BLUE-tec vanuit ‘Gelderland voor Innovaties’.

Toekomst

Bij BLUE-tec werken momenteel negen mensen. Van Dijk verwacht over tien jaar 40 á 50 man in dienst te hebben. Zelf doet hij tegen die tijd waarschijnlijk een stapje terug. Het leiden van een groot bedrijf is niet zijn ambitie, ‘ik houd van de ínhoud’. Dat het bedrijf zal groeien, mede dankzij De Groeiversneller, lijdt volgens Van Dijk geen twijfel. BLUE-tec krijgt ook internationaal veel aanvragen: “We zijn behoorlijk uniek in de wereld”.