Oost NL

Ecovat

Op dit moment is er nog een wereld te winnen in de verduurzaming van de agrarische sector en de gebouwde omgeving, om te voldoen aan de groeiende vraag naar warmteopslagsystemen. De huidige bekende systemen slaan energie slechts over korte periodes op. Ze zijn bovendien economisch niet rendabel. Het Ecovat® energieopslagsysteem werkt volgens een innovatief principe: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen. Op het snijvlak van Agro-Food, duurzame energie en de bouw is Ecovat ‘de ontbrekende schakel’.

In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion en het Belgische VITO ontwikkelt Ecovat een besturingssysteem, gekoppeld aan duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, het elektrisch netwerk en andere opslagsystemen in de vorm van accu’s. Het Ecovat Total Energy System functioneert als een ‘net-balanceringssysteem’. Het systeem is op veel fronten bruikbaar: gebouwde omgeving, back-up in warmtenetten, industriële warmtebehoefte, opslag van restwarmte, kastuinbouw, koel-vrieshuizen enzovoorts.

Vliegende start

Oost NL ondersteunt Ecovat bij een vliegende start in Oost-Nederland. De nieuwe activiteit levert 25 arbeidsplaatsen op en een uitgelokte investering van € 500.000. We brachten Ecovat in contact bij Innofase Duiven, IPKW Arnhem, Bergerden Tuinkassen gebied en AKZO terrein Hengelo.