Oost NL

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Met 6.150 panelen die drijven op een gietwaterbassin is Drijvend Zonnepark Lingewaard een van de grootste drijvende zonneparken van het vasteland van Europa. Het zonnepark wekt jaarlijks groene stroom op voor ruim 600 huishoudens. Het zonnepark kwam mede tot stand door een investering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland en voucher uit het programma De Groeiversneller. 

Het Drijvend Zonnepark Lingewaard is een uniek en vooruitstrevend project, niet alleen door zijn omvang, maar ook door het feit dat het ontstaan is vanuit een burgerinitiatief. Drijvend Zonnepark Lingewaard is aangelegd op een gietwaterbassin in tuinbouwgebied NEXTGarden in Bemmel. De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond, dankzij het koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht.

Feestelijke opening

De officiële opening van het zonnepark werd in 2018 verricht door Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland en Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester van de gemeente Lingewaard. Zij onthulden bij de opening een informatiebord met een display waarop de stroomopbrengst wordt weergegeven.

In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins. Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast.

Inmiddels is de lening volledig afgelost.