Header fallback 1

Digipro

Na vier jaar van grensoverschrijdend samenwerken en innoveren, vond op 28 september 2021 het eindevenement van Digipro plaats. Het project hielp in deze periode ongeveer 360 ondernemers in het Nederlands-Duitse grensgebied. Dit heeft tot meer dan zestig digitale innovaties geleid. Denk aan sensoren die de realtime-documentatie van bouwplaatsen mogelijk maken, een apparaat dat in staat is om schadelijke deeltjes uit de lucht te zuiveren en een robotarm die verchroomde staalbuizen analyseert.

Digipro is in 2017 van start gegaan om Nederlandse en Duitse ondernemers in de grensregio, bestaande uit de gebieden Gelderland, Oost-Brabant en Limburg, en een gedeelte van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, te begeleiden bij het ontwikkelen van intelligente producten, processen en diensten. Deze ondernemers hebben vaak wel innovatieve ideeën, maar niet de middelen en contacten om ze ten uitvoer te brengen. Door te digitaliseren werken zij niet alleen aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf, maar het levert ook waardevolle contacten op.

Grensoverschrijdend innoveren

Een voorwaarde om mee te doen aan Digipro was dat bedrijven gingen samenwerken met een partner uit het buurland, met als doel om de barrièrewerking van de grens te verminderen en de economische kracht van de grensregio te versterken. In de zoektocht naar een mogelijk interessante samenwerkingspartner kregen zij ondersteuning van Oost NL en de regiocoördinatoren die verantwoordelijk waren voor de andere gebieden.

Door enthousiaste en gedreven ondernemers aan weerszijden van de grens met elkaar te verbinden, ontstaan verassende innovaties, zoals een sensorsysteem dat het onderhoud van eeuwenoude kerken vergemakkelijkt, een 3D-geprinte waterboei voor het analyseren van waterkwaliteit en een multifunctioneel “intelligent” gehoorapparaat.

Erwin Altena, projectleider Digipro: ‘’Het is nu aan de ondernemers om de komende jaren hun kennis en kunde uit het Digipro-project om te zetten in economisch voordeel. Het is aan ons om het ontstane netwerk te koesteren en de grensoverschrijdende contacten warm te houden. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft het voorrecht gehad als leadpartner onderdeel te zijn van dit team en koestert de warme contacten die eruit zijn ontstaan.”

Meer informatie over Digipro en de ontwikkelde innovaties is te vinden in het eindverslag: https://digipro-interreg.eu/nl/testimonial/digipro-eindverslag-2021