Header fallback 1

Digest Inn

Obesitas is een wereldwijd voorkomend en groeiend probleem, dat zorgt voor een dalende kwaliteit van leven voor het individu en stijgende zorgkosten voor de maatschappij. Geen enkele geboden oplossing (zelfstandig een dieet volgen of onder behandeling van een diëtist) is tot nu toe blijvend effectief gebleken. Digest Inn helpt diëtisten een handje met een speciale game.

Game

De aanpak van obesitas strandt op de langere termijn vaak door een lage therapietrouw, ingegeven door een gebrek aan motivatie. De gamesindustrie is gespecialiseerd in het vergroten van intrinsieke motivatie om te blijven spelen en spelenderwijs doelen te behalen. Daarom zet Digest Inn een speciale game in om cliënten bij de diëtist te ondersteunen in hun strijd tegen de kilo’s. 

Het probleem van obesitas neemt de afgelopen jaren alleen maar toe, deze trend lijkt nog niet te stoppen. Diëtisten zien in de praktijk dat er bij de aanpak van obesitas duidelijke, maar tijdelijke positieve resultaten worden behaald. Door in te spelen op intrinsieke motivatie van cliënten en door ze op een speelse wijze te laten werken aan hun doelstellingen kan de behandeling duurzaam worden ondersteund.

Door samen te werken met de beroepsgroep bereiken we mensen die echt veranderbereid zijn en hebben we een extra stok achter de deur. 

Toen AAGing en Chardon elkaar tegenkwamen op een bijeenkomst van TNO was de link tussen verslavingszorg en gaming vrij snel gelegd. Vanaf daar is het snel gegaan en zijn we via een subsidie van Oost NL nu op zoek naar investeerders die in willen stappen in ons project.

Inmiddels zijn GainPlay Studio als game developer aangesloten en hebben we een duurzame partnership gestart met de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om samen met studenten en docenten te werken aan de inhoud van de game. 

Op dit moment wordt aan het prototype van de game gewerkt om een clickable demo te kunnen tonen aan investeerders. Daarnaast is een eerste versie van een intake instrument dat in combinatie met de game zal worden ingezet door de diëtist in een klinische studie gevalideerd en bijna klaar voor commerciële release. 

De Groeiversneller

Met een voucher van De Groeiversneller financiert Digest Inn een expert die hen adviseert op het gebied van management en business development.

Oost NL kende Digest Inn een groeivoucher toe. Met De Groeiversneller ondersteunt de provincie Gelderland mkb’ers die willen groeien, met kennis, netwerk en geld.