Header fallback 1

DENG

Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) financiert de ontwikkeling van infrastructuur voor lokale, duurzame energie in Gelderland, zoals warmte- en koude-netten en transportleidingen voor biogas. DENG is een samenwerking van Firan, opgericht door netwerkbedrijf Alliander en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), onderdeel van Topfonds Gelderland, een van de fondsen onder management van Oost NL.

Een van de grootste uitdagingen in de energietransitie is afscheid nemen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om gestelde klimaatdoelen te bereiken, moet ook onze energie-infrastructuur veranderen. Zo zullen we steeds vaker afscheid nemen van onze aardgasnetten, of deze aanpassen voor het gebruik van biogas.

Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van warmtenetten, zodat we meer bronnen van restwarmte en geothermie kunnen ontsluiten. Daar waar we woningen en bedrijven duurzaam willen verwarmen met behulp van warmtepompen en zonnepanelen, moeten we de elektriciteitsnetten verzwaren. In gebieden met veel glastuinbouw is behoefte aan CO2 als meststof, en worden business cases ontwikkeld voor de aanleg van transportnetten. DENG wil de financiering en doorlooptijd van dergelijke projecten versnellen.