Oost NL

De toekomst van drones

De mogelijkheden van drones zijn divers en veelbelovend: drones die goederen bezorgen, data verzamelen, eigendomsschade van bovenaf beoordelen, branden en chemische rampen bestrijden, toezicht houden bij grote evenementen, maar ook inspectie en onderhoud kunnen plegen op moeilijk toegankelijke plekken.

Op dit moment staat de inzet van commerciële drones in Nederland nog in de kinderschoenen. Bedrijven worden bij de implementatie van drones momenteel nog geconfronteerd met grote technologische- en praktische uitdagingen. Oost NL was in 2018 betrokken bij het opzetten en van verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van drones, om die uitdagingen aan te gaan.

Space53

Het cluster- en netwerkproject Space 53 is gericht op het bij elkaar brengen van mkb-bedrijven uit Oost-Nederland voor het delen van kennis en het samenwerken op het gebied van drone-technologie. Het uiteindelijke doel is om aan de hand van praktijkvoorbeelden nieuwe drone-technologieën toe te passen in concrete marktgerichte plannen en projecten.

Oost NL heeft het initiatief genomen het idee vorm te geven en het cluster te bouwen. Daarnaast heeft Oost NL Space53 ondersteund bij het verder ontwikkelen en uitwerken van het concept en het aanvraagtraject voor een EFRO OP Oost subsidie begeleid. Novel-T, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion zijn partners binnen het project.

https://www.space53.eu/

UIVER

UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en bestaat eruit dat, met de inzet van drones, veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen zullen worden getest en ontwikkeld.

Hiertoe wordt op de Twente Safety Campus een (drone) testfaciliteit uitgebouwd, met aandacht voor technologie, training en opleiding, organisatie en het testen onder realistische omstandigheden. Niet alleen levert dit een drietal prototype veiligheidssystemen binnen het domein van safety en security op, maar ook een drone test- en expertisecentrum die na afloop van de proeftuin op commerciële basis kan worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van drones in Oost-Nederland.

Oost NL nam het initiatief tot de samenwerking tussen Veiligheidsregio Twente, RJ Security, Robor Electronics, Incaa Computers, State of Motion, Saxion en Universiteit Twente en begeleidde de subsidieaanvraag.

XL Cargo Drones

De Universiteit Twente, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Hogeschool van Amsterdam bundelden binnen het centrum XL Cargo Drones hun krachten op het gebied van onbemande vliegtuigen voor vrachtvervoer. De focus ligt daarbij op de belangrijkste voorwaarden voor het ontwikkelen en introduceren van onbemande cargo vliegtuigen. Initiatiefnemers zijn gemeente Enschede, Novel-T, Universiteit Twente en Oost NL.

Gezamenlijk stelden zij een onderzoeksagenda op, waarin alle mogelijke aspecten aan bod komen: van maatschappelijke vraagstukken tot logistieke kansen en technologische ontwerpvraagstukken. Voor de komende jaren richt de agenda zich onder meer op het ontwerpen van business cases voor onbemand goederentransport door de lucht en wet- en regelgeving specifiek voor onbemand goederentransport door de lucht.

Drone bedrijven in kaart

Om een beter inzicht te krijgen op de Nederlandse drone markt, heeft Oost NL alle Nederlandse drone bedrijven in kaart gebracht. In deze inventarisatie zijn drone bedrijven ingedeeld in 5 verschillende domeinen (Cargo Logistics, Inspection & Maintenance, Precision Agro, Safety & Security en Overig). Zo is het mogelijk om een overzicht van drone bedrijven te zien, bijvoorbeeld per provincie of landsdeel.

Mist u nog bedrijven in deze inventarisatie? Laat het ons weten!

Foto Renée Binnenmars