Header fallback 1

Corvus Drones

Corvus Drones uit Ede ontwikkelt een volledig automatisch vliegende drone die gewassen kan monitoren en data kan verzamelen in de glastuinbouwsector. Om haar technologie verder te ontwikkelen ontving Corvus Drones in 2021 een financiering vanuit het Innovatiefonds ION+, een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland. Met deze financiering kan Corvus Drones haar techniek toepasbaar maken voor elke teelt in binnen- en buitenland. 

“Het doel van onze innovatieve drone is om glastuinbouwers te ondersteunen bij het tellen van kiemplanten, groeimonitoring, oogstvoorspelling en het voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen,’’ legt Frans-Peter Dechering, co-founder van Corvus Drones uit. “Er is veel vraag naar data in kassen. Als kweker of teler is het bijna onmogelijk om kiemen dagelijks te tellen en analyseren. Dat gebeurt nu vaak steekproefsgewijs. Een drone die door de kassen vliegt, kan vanaf boven heel makkelijk data verzamelen,” aldus Dechering.

Duurzame voedselproductie

Corvus Drones creëert met haar technologie maatschappelijk rendement door duurzame productie van gezond voedsel. De drone vliegt zelfstandig door de kas en maakt met een speciale camera opnames van de kiem- of jonge planten. Dechering legt uit: “In minder dan een half uur kan de drone 5.000m2 kas met planten monitoren. De beelden worden geanalyseerd door artificial intelligence. Zo levert de drone zeer nauwkeurige metingen in kort tijdsbestek.”

Dat betekent meer informatie over de (kiem)planten en daardoor een efficiënter (groei)proces tegen lagere kosten. Een relevante innovatie, vertelt Dechering: “We willen graag bijdragen aan het verder verduurzamen van de voedingsproductie, maar die transitie kost veel arbeidsinzet. Terwijl de  behoefte aan voedsel wereldwijd groeit. Om efficiënt én duurzaam te voedsel te kunnen produceren is robotisering essentieel. Met onze drone hebben we daar een instrument voor in handen.”