Oost NL

CITC

Het CITC is een initiatief van de internationale bedrijven NXP, Ampleon en Nexperia en de kennisinstellingen TNO, Radboud Universiteit, TU Delft en de HAN. Door kennis uit te wisselen en faciliteiten te delen maken zij samen werk van innovatie in microchips. Het gaat om innovaties die de kennis van de individuele bedrijven en kennisinstellingen overstijgt. Door samen te werken willen zij een wereldwijd topinstituut creëren dat de regio tot dé internationale proeftuin maakt voor de microchips van de toekomst. Oost NL speelde een actieve rol bij het samenbrengen van de betrokken partijen en het ontwikkeling van het CITC. 

Nieuwe chips, nieuwe toepassingen

Het Chip Integration Technology Centre, kortweg CITC, is een open innovatiecentrum dat zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips. Waar de huidige generatie chips uitsluitend kan rekenen óf meten óf communiceren, kunnen geïntegreerde chips deze functies allemaal. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën zoals fotonica worden de microchips sneller, slimmer en goedkoper. Dit is nodig om doorbraken te realiseren in uitdagingen voor energie, voeding en gezondheid.