Oost NL

Chainpoint

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica is een bekend probleem binnen de pluimveesector. Gevolg: kans op besmet vlees, met alle mogelijke gezondheidsrisico’s van dien.

Een fagencocktail op maat kan uitkomst bieden. Drie bedrijven uit de Nederlands-Duitse grensstreek onderzochten de mogelijkheden. Alexander Ellebrecht (lead partner Chainpoint) bracht allereerst de oorzaken van het probleem in kaart. “De resistenties ontstaan in de stal. Als dieren eenmaal resistente bacteriën bij zich dragen, gaat het heel snel.” 
Chainpoint vond een partner in het Phage Technology Center (PTC), specialist in onderzoek naar en ontwikkeling van bacteriofagen. “Waar antibiotica bij resistente bacteriën geen effect (meer) hebben, zijn bacteriofagen wél in staat om deze af te breken.” In totaal bleken 55 bacteriofagen geschikt voor verwerking in bedrijfsspecifieke cocktails.

Samen met Pronacon, adviseurs voor voedselveiligheid, ontwikkelde Chainpoint een monitoringsysteem voor het opstellen van risicoprofielen van bedrijven op basis van door de boer ingevoerde data. Het systeem monitort de concentratie bacteriofagen in de watertank, de gebruikte reinigingsmiddelen en afwijkingen in de toepassing van cocktails. Binnenkort starten de eerste tests bij bedrijven in de grensstreek. “Dit systeem moet zorgen voor efficiënte monitoring van de toepassing van bacteriofagen, ook in samenwerking tussen slachterij en boer.”

Food Future

Het project is tot stand gekomen binnen het Food Future programma van Oost NL. Binnen dit programma brengt Oost NL bedrijven bij elkaar uit het Nederlands-Duitse grensgebied om gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen.