Oost NL

Borg Energy Storage

Borg Energy Storage heeft een slimme manier bedacht om zonne- en windenergie op te slaan in een buffervat en dit met gebruik van algoritmes op het juiste moment om te zetten in warmte. Zo kunnen bedrijfspanden en woonhuizen op een duurzame en slimme manier worden verwarmd. 

Energieopslag is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zonne- en windenergie leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie op. Door deze energie op te slaan, kan het op een later moment worden gebruikt. Borg heeft hiervoor het Borg-opslagsysteem bedacht, dit is een buffervat onder de grond. Hierin wordt energie opgeslagen als warmte (thermische energie), die op dagen met minder zonne- of windenergie wordt gebruikt om het huis te verwarmen.

"Wij geloven dat woningbouw de beste markt is om thermische energie in grote hoeveelheden precies daar op te slaan waar het later gebruikt wordt", zegt Joost Spanjer, medeoprichter van Borg. "Buffering, het opslaan en herverdelen van energie, is essentieel voor de overgang naar hernieuwbare bronnen, omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Bedenk ook dat buffering van thermische energie veel kostenefficiënter is dan batterijtechnologie. Op basis van de huidige marktomstandigheden ligt de terugverdientijd voor een Borg ruim onder de 10 jaar. Afhankelijk van het gebouw kan dit nog flink lager uitvallen."