Oost NL

Blue Fifty

Afvalmanagement is een grote uitdaging voor veel landen, regio's en steden. Een groot aantal landen heeft hun afvalmanagement op orde. In andere delen van de wereld blijft afvalmanagement een grote uitdaging, met als gevolg verspilling van waardevolle grondstoffen, slechte stortplaatsen, vervuilde straten, verspreiding van ziekte etc.

Goed afvalbeleid bestaat uit vier pijlers: het vermijden van afvalproductie, hergebruik van materialen, recycling tot grondstof en het omzetten van afval in energie. Blue Fifty BV speelt als adviseur en projectontwikkelaar in op de mogelijkheden van de internationale afvalmarkt en draagt bij  aan de realisatie van een circulaire economie.

Kenniscentrum

Blue Fifty ziet marktkansen in opkomende landen. Het bedrijf richt zich in eerste instantie op Polen en Zuid-Afrika, omdat deze landen hun afvalbeleid willen verbeteren. Het doel van Blue Fifty is de realisatie van een kenniscentrum in Wageningen voor de bundeling van Nederlandse expertise rond het thema ‘afvalkennis als exportproduct’. Blue Fifty werkt hierbij samen met CE Delft, de Radboudumc en Wageningen UR. Oost NL bracht Blue Fifty in contact met KiEMT om daar een innovatievoucher aan te vragen ter ondersteuning van hun activiteiten.

Neveneffecten

Oost NL ondersteunt Blue Fifty onder meer met ‘matchmaking’: de koppeling aan kennisinstellingen, zoals de universiteiten in Wageningen en Nijmegen en de beantwoording van internationale vraagstukken waarvoor Oost NL haar internationale netwerk inzet.