Header fallback 1

Blockstart ondersteunt OpenDairy bij onderzoek naar blockchain

Met hulp van het Europese programma Blockstart laat OpenCommodities onderzoeken in hoeverre een blockchain-applicatie bijdraagt aan transparantie, efficiency en betrouwbaarheid van hun platform OpenDairy.

Op de online marktplaats OpenDairy kunnen kopers en verkopers van zuivelingrediënten elkaar vinden zonder tussenkomst van handelaren. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren voor de Arnhemse startup een blockchain-haalbaarheidsstudie uit. Martijn Goedhart, medeoprichter van het platform: “Ik ben onder de indruk van de studenten en kan deelname aan Blockstart van harte aanbevelen. Zonder dit programma zouden we alles zelf moeten uitzoeken en dat kost veel tijd.” Blockstart is bedoeld voor mkb’ers die willen weten of blockchaintechnologie oplossingen geeft voor hun vraagstukken rondom processen, tracking en tracing en facturering. 

Blockchain vermindert kans op fouten

Bij een transactie tussen producent en koper van zuivelingrediënten gaat veel informatie over en weer. Goedhart: “Denk daarbij aan kwaliteitscertificaten en documenten voor verscheping en betaling. Het is van groot belang dat alle documenten betrouwbaar en actueel zijn. Nu gaat de overdracht nog traditioneel, per e-mail en soms via fax. Vaak zijn papieren moeilijk terug te vinden en is onduidelijk wat de laatste versie van een document is. Blockchain maakt het makkelijk de juiste informatie snel te vinden. Het geeft inzicht en iedereen baseert zich op dezelfde informatie, waardoor de kans op fouten vermindert.” Een blockchain is een database waarin meerdere transacties in blokken worden opgeslagen. Alleen aan het eind van de keten kunnen nieuwe blokken worden toegevoegd. Ieder blok dat wordt toegevoegd, bevat een serienummer van het vorige blok. Alle informatie die in de blokken is opgeslagen, is na toevoeging aan de keten niet meer te wijzigen.

‘Eén versie van de waarheid’

De samenwerking met een groep studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle verloopt ‘heel goed’, vindt Goedhart. “Ze werken heel gestructureerd. Ze interviewen allerlei partijen en brengen in kaart hoe het proces nu verloopt en laten hun kennis er op los.” De studenten richten zich op twee schakels in de keten: logistiek en financiering. “In de logistiek gaat het vooral om het bundelen van informatie, op één plek. Eén versie van de waarheid. Bij financiering moet je denken aan de mogelijkheid crypto currencies te gebruiken.” Goedhart ziet veel voordelen van blockchain: “Door blockchain komen veel data beschikbaar. Je kunt inzichtelijk maken wat de CO2 uitstoot is van een container die van Rotterdam naar Singapore vervoerd wordt. Dan weet je hoeveel je moet compenseren. Wij willen graag de CO2-uitstoot per vervoersoptie helder maken, en de footprint van een gehele transactie. Daar leent blockchain zich goed voor.”  

Ontstaan OpenDairy

Goedhart kent alle ins en outs van de zuivelindustrie en zag ruimte voor verbetering. Daarom ontwikkelde hij samen met Henk de Weijer en Hans Caspers in 2021 OpenDairy. Goedhart legt uit wat de gebruikelijke gang van zaken was: ”In de regel hebben zuivelverwerkers een overschot van ongeveer 10%. Die melk kan niet in de reguliere zuivelproducten ‘verwaard’ worden en wordt verwerkt tot houdbare producten, melkpoeder en boter. Het verkoopproces van die producten is arbeids- en kapitaalintensief. Je moet onder andere de logistiek regelen. Om van die zorg af te zijn, verkopen producten hun reststroom vaak aan handelaren. Die leveren de melkpoeder aan klanten over de hele wereld.” Dit heeft echter nadelen: ”Producenten weten niet meer waar hun zuivel terechtkomt, het wordt ondoorzichtig. Ook voor consumenten. Zij willen vaker weten waar het product vandaan komt, hoe duurzaam het geproduceerd is en wat de CO2-uitstoot van het transport bedraagt. Daarbij kosten handelaren veel geld. Met OpenDairy verkopen producenten zélf de ingrediënten maar dan zónder de daarbij gepaard gaande kosten en gedoe. De financiering en logistiek wordt door professionals gedaan. Via ons platform krijgen producenten een betere prijs, en daarmee ook de boeren. Dat is al bewezen.”

Open uitnodiging

OpenDairy is, zoals de naam al aangeeft, een open platform. Dat betekent dat er geen restricties zijn in aanbieders, kopers, logistieke partners en banken. Goedhart nodigt andere bedrijven uit: “Wie kansen ziet met OpenDairy: voel je vrij om bij ons aan te kloppen!”

Blockstart is een project binnen het INTERREG-programma Noordwest-Europa. INTERREG -programma Noordwest-Europa valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Gelderland en Overijssel zijn medefinancier van het project. Blockstart ondersteunt mkb-bedrijven bij digitaliseringsuitdagingen. Oost NL voert het programma in Oost-Nederland uit. Meer informatie over Blockstart.