Header fallback 1

Binnenstadservice Nederland

Binnenstadservice Nederland B.V. (hierna: Binnenstadservice) is eind 2007 in Nijmegen gestart met een nieuw concept voor binnenstedelijke distributie. Het verleggen van het ontvangstadres van winkeliers naar een gezamenlijke locatie aan de rand van de stad was de kern van het concept. Inmiddels functioneert de hub als ontkoppelpunt voor veel meer goederenstromen de stad in en uit. Niet alleen meer naar winkels en bedrijven, maar ook naar consumenten!

Slimmere logistieke concepten houden de binnensteden leefbaarder. Met het oog op diverse milieu- en verbodszones   voor groot vrachtverkeer, zal naar een ander distributiemodel moeten worden gekeken. Binnenstadservice zet nadrukkelijk in op mobiliteit in de stad, middels fietskoeriers, elektrische  auto’s et cetera.

Overkoepelend

Een franchisenemer regelt alles rondom de warehousing en verdere distributie, zonder eigen ‘vloot’, wat voorheen wel het geval was. Hierdoor ontstaat meer samenwerking (draagvlak) met lokale energiezuinige vervoersaanbieders. Door tal van aanvullende diensten te kunnen bieden kan deze franchisenemer op den duur substantieel groeien als ‘spin in het web’ op het gebied van stadslogistiek. De meerwaarde van Binnenstadservice zit in het overkoepelende. Zij regelt met name de IT en sluit de contracten met landelijke ketens. Door bijvoorbeeld landelijke afspraken te maken met deze ketens voor alle hubs, krijgen franchisenemers meer volume. Hiervoor is een optimaal IT-systeem, welke kan communiceren met andere systemen, essentieel.

Open boekingssysteem

Het is noodzakelijk dat het IT-systeem, het ‘open boekingssysteem’, kan communiceren met de gebruikte systemen bij toeleveranciers, vervoerders en ontvangers. Dit lost een probleem op rond de vele stakeholders rondom stadslogistiek. Om echt te kunnen doorpakken met meerdere landelijke opdrachtgevers (en daarmee lokaal de vervoersintensiteit reductie te kunnen bewerkstelligen) is innovatieve IT nodig. Nodig om de virtuele ontkoppeling aan de rand van de stad gelijk te laten lopen met de fysieke ontkoppeling, nodig om naar alle opdrachtgevers een ‘proof of delivery’ te kunnen geven met een device én nodig om de doelen van de lokale overheid te ondersteunen op het gebied van luchtkwaliteit en niet-fossiel aangedreven mobiliteit.

Gelderland voor Innovaties

Binnenstadservice is gevestigd in Nijmegen. In het distributiecentrum vinden ook de diverse pilots plaats. Daarnaast bevinden zich meerdere franchisenemers in Gelderland. De onderneming draagt hiermee positief bij aan de sector Logistiek van de provincie Gelderland, een van de specifiek genoemde sectoren binnen Gelderland voor Innovaties II.