Oost NL

BI Partners

BI Partners heeft in samenwerking met de Rijnbrink Groep een standaard management dashboard ontwikkeld voor bibliotheken & culturele organisaties. Voor bibliotheken, de klanten van de Rijnbrink Groep, is het in toenemende mate van belang om ondersteund te worden bij de bedrijfsvoering en strategische besluitvorming. Het management dashboard geeft inzicht in de stand van zaken en ondersteunt bij besluitvorming.

Het zijn spannende tijden in het sociale domein. Ontwikkelingen binnen de samenleving en bezuinigingen bij regionale overheid hebben grote gevolgen voor organisaties in de culturele sector. Veelal heeft de bibliotheek een leidende rol binnen samenwerkingsverbanden en fusies met andere culturele organisaties. Deze sturende rol verhoogt bij het management van de bibliotheken de behoefte aan betere en tijdigere informatie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en strategische besluitvorming.

De Rijnbrink Groep, met vestigingen in Nijverdal en Arnhem, ondersteunt ruim 30 bibliotheken in Overijssel en Gelderland met diensten op het gebied van advies & bedrijfsvoering, Logistiek & facilitair, Lezen, leren & informeren, Cultuur & muziek. Het te ontwikkelen dashboard koppelt de Rijnbrink Groep administratie- en adviesdiensten aan dashboard tooling. 

De Rijnbrink Groep levert ter ondersteuning van de bedrijfsvoering administratieve diensten op het gebied van financiën, HRM en payroll. De informatie wordt vastgelegd in verschillende omgevingen en systemen. Het bouwen van een dashboard gekoppeld aan meerdere systemen vraagt flinke ontwikkelkosten. Doel is een standaard te ontwikkelen die wel aan meerdere systemen gekoppeld kan worden en toch als standaard (kopieerbaar) is te implementeren.

Een eerste versie met de koppeling aan het eerste systeem is inmiddels gereed voor de testfase. De QlikView ontwikkelaars van BI Partners werken de komende maanden in het Gelderse Lochem hard door aan de verdere doorontwikkeling van het dashboard en de koppeling met andere systemen.

De samenwerking met de Rijnbrink Groep en de subsidie van de provincie Gelderland maken een business case voor deze sector mogelijk.

Met het BIP Management Dashboard voor bibliotheken komt voor de bibliotheken een stuurinstrument voor het management beschikbaar. Gekoppeld aan de adviesdiensten van de Rijnbrink Groep geeft dit de bibliotheken betere kostenbeheersing en kostenverlaging. Maar bovenal biedt het de mogelijkheid gecontroleerd sturing te geven aan de organisatie in een periode van grote verandering.