Oost NL

Bedrijventerreinen Energiepositief

Het consortium Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) zorgt voor de verduurzaming van 250 bedrijventerreinen, zonder daarbij de cashflow van individuele bedrijven aan te tasten. BE+ ondersteunt met haar expertise en financieringsmogelijkheden bedrijven bij de hiervoor te nemen stappen, variërend van het verkrijgen van voldoende draagvlak tot het realiseren van energie-investeringen. Samenwerking vanuit het consortium BE+ leidt tot het delen van kennis en versnelt het doorlopen van processen bij het verduurzamen van Nederland.

Het is algemeen bekend dat we nú drastisch moeten ingrijpen. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen, die nu nog voor 98% van de totale energievoorziening zorgen, raken uitgeput. De grootste verduurzamingsslag valt te winnen bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het mkb heeft tot nu toe daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie.

BE+ staat daarentegen voor een landelijke aanpak om een grote inhaalslag te maken. Volgens een berekening van TNO kunnen we hiermee een totale energiebesparing realiseren die staat voor 33% van het Energieakkoord. Eind 2016 startte BE+ met tien bedrijventerreinen en verwacht t/m 2021 maandelijks vijf nieuwe bedrijventerreinen binnen dit project.

Betrokkenen

Oost NL nam medio 2016 het initiatief tot het project 250 BE+, samen met TNO, KortmanDGO en WM3. Dit project krijgt ondersteuning van onder meer parkmanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, SKBN, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid.