Header fallback 1

Avri

Liefst 34.000 zonnepanelen zorgen samen voor de duurzame energieopwekking voor zo'n drieduizend huishoudens. Avri Solar, onderdeel van afvalinzamelingsbedrijf Avri, is bezig met de ontwikkeling van één van de grootste zonneparken van Nederland. Maar dat niet alleen, de plek is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen: een oude afvalberg naast rijksweg A15 doet dienst als plek voor een grootschalig zonnepark.

Oost NL zorgde vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland voor een deel van de financiering. Inmiddels het zonnepark gerealiseerd en de lening afgelost. 

Een uitdaging, maar wel eentje die een hoger doelt dient, legt Kees Mijdam, projectleider van het nieuwe zonnepark uit. “Normaal groeit er op een oude stortplaats wat gras, maar verder doet er nooit iemand nog wat mee. Dan kun je er net zo goed duurzame energie opwekken.” Oost NL  investeert vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland in het project dat begin 2018 helemaal afgerond moet zijn.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Kees Mijdam: “Om dat goed uit te leggen, moeten we een heel eind terug. De afvalberg is in 1969 ontstaan als stortplaats voor huishoudelijk afval. Alles wat in de container ging, tot aan wasmachines aan toe, werd gestort op deze plek. Het storten verminderde snel door de invoering van het gescheiden inzamelen, waardoor het afval kon worden hergebruikt. In 2014 werd de laatste vracht gestort. Daarna is gestart met de eindafwerking om de afvalberg een andere bestemming te kunnen geven."

“Normaal groeit er op een oude stortplaats wat gras, maar verder doet er nooit iemand nog wat mee. Dan kun je er net zo goed duurzame energie opwekken”

“De stortplaats zou in eerste instantie een passief recreatieve bestemming krijgen, maar de omgeving veranderde flink. De Betuwelijn werd aangelegd, net als diverse industrieterreinen. Dat plan was dus achterhaald. Toen kwam het idee van een zonnepark, in eerste instantie enkel om ons eigen bedrijf van stroom te voorzien. Maar een kleinschalig zonnepark kan niet renderen zonder SDE-subsidie. Die hebben we in 2014 heel snel aangevraagd. Toen daar de mogelijkheid toe was, vroegen we ons af: kunnen we er niet het maximale uithalen? We hebben toen grootschalig ingezet en kunnen nu ruim tien hectare aan zonnepanelen neerzetten. Dat komt neer op energie voor zo’n drieduizend huishoudens. ”

“We wekken energie op voor drieduizend huishoudens”

Wat is het maatschappelijk belang van dit project?

Mijdam: “Avri is een samenwerkingsverband van tien gemeentes in Rivierenland. Avri Solar valt daaronder. Als gemeentelijk samenwerkingsverband hebben we diverse doelstellingen, op het gebied van milieu en duurzame energie. Het behoeft geen uitleg dat dit project daar zijn steentje aan bijdraagt.”

“Toen we ermee begonnen, waren we op papier het grootste zonnepark. Dat trekt de aandacht. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook ver daarbuiten. Er zijn al diverse andere partijen langs geweest om te kijken hoe we dit voor elkaar hebben gebokst. De bedoeling is dat er ook nog drie windturbines komen. Dan hebben we zon en wind. Samen met een andere partij zijn we zelfs bezig om te kijken naar biomassavergisting.”

“Als Avri hebben we diverse doelstellingen op het gebied van milieu. Het behoeft geen uitleg dat dit zonnepark daar zijn steentje aan bijdraag.”

Hoe kwam Oost NL erbij?

Mijdam: We zijn natuurlijk geen start- of scale-up, dus onze situatie ligt iets anders dan bij veel andere participaties van Oost NL. Toen het idee en plan rondom het zonnepark eenmaal op tafel lag, besloten we om een aparte bv op te richten. Een project als dit is namelijk best risicovol en kon daarom niet vanuit Avri zelf worden gedaan- dan zijn de burgers er de dupe van wanneer er iets misgaat. Maar met de oprichting van een bv heb je wel geld nodig om de investering rond te krijgen. Geld dat we niet hadden. Daar kwam Oost NL om de hoek kijken.”

“Oost NL Is een goede en serieuze optie als je zelf je financiering niet rond kunt krijgen”

Zou je Oost NL aanraden voor de financiering van dit soort grootschalige projecten?

Jazeker. Het is een goede en serieuze optie als je zelf je financiering niet rond kunt krijgen. We lenen vijfentachtig procent van Triodos Bank, een groot deel van het resterende bedrag hebben we via Oost NL geregeld als achtergestelde lening, die we als eigen vermogen kunnen inzetten. Als het zonnepark gerealiseerd is, proberen we via een vorm van crowdfunding en burgerparticipatie de lening van Oost NL versneld af te lossen. ”