Oost NL

Alucha

Hans Cool en Gijs Jansen ontwikkelen een innovatief systeem om papierslib te recyclen tot olie en andere waardevolle reststoffen. Gebruikmakend van ruim tien jaar ervaring in pyrolyse processen hebben ze zich recent toegelegd op het recyclen van papierslib. Samen met partners uit de industrie zijn ze bezig een innovatieve technologie via een aantal opschaalstappen naar de markt te brengen.

De kerntechnologie van hun bedrijf Alucha is pyrolyse: een methode voor het afbreken van organisch materiaal onder hoge temperaturen in een zuurstofvrije ruimte. Na behandeling van het papierslib met de pyrolysetechnologie resteert een oliefractie voor energietoepassingen en een calciumcarbonaat-as dat dient als vulstof in papier en andere toepassingen.

De eerste innovatieve en gepatenteerde reactor staat op de Universiteit Twente en verwerkt tien kilo papierslib per uur. Het tweede prototype moet 100 kg/uur verwerken, als laatste stap naar een marktrijpe installatie voor de verwerking van 1.000 kg/uur.

Consortium en financiering

Het Arnhemse technologiebedrijf Alucha voert zijn ontwikkelingsprogramma uit in een consortium met Bumaga, Universiteit Twente en Oost NL. Op een totaalbudget van € 650.000 heeft de provincie Gelderland een subsidie van € 250.000 toegekend. In 2016 verwacht Alucha een complete 100 kg/uur installatie te bouwen en te testen op Industriepark Kleefse Waard.