Header fallback 1

AI-hub Oost-Nederland

AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die op nationale of internationale schaal met AI (willen) doorbreken. De hub verbindt en ondersteunt AI-toepassingen voor een beter, duurzamer en gezonder leven.

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig handelingen verrichten en beslissingen nemen.

Thema's

AI-hub Oost-Nederland richt zich vooral op thema's waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu, en waar economische kansen liggen. Dat zijn in de eerste plaats gezondheid, voeding, industrie, energie en onderwijs. Daarnaast werken we binnen de hub aan het toepassen van AI op thema’s als veiligheid, biodiversiteit, logistiek, transport en mobiliteit. Tussen al deze thema’s wordt gezorgd voor crossovers en kennisdeling.

Samen werken aan de digitale toekomst 

AI-hub Oost-Nederland helpt partijen hun weg te vinden in het AI-speelveld. We brengen partners, projecten en financieringsmogelijkheden in kaart en leggen de juiste verbindingen.

  • Eenvoudige toegang tot het AI-ecosysteem.
  • Strategische samenwerking in initiatieven en innovatieprojecten.
  • Bundelen en delen van de beschikbare kennis en faciliteiten.
  • Toegang tot andere AI-hubs, zowel nationaal als internationaal.
  • Hulp bij het vinden en aanvragen van relevante subsidies en andere financiering.
  • Inspiratie over oplossingen die AI het bedrijfsleven kan bieden.

Partners

AI-hub Oost-Nederland is een initiatief van The Economic Board en Twente BoardRadboud UniversiteitRadboudumc, Universiteit TwenteWageningen University & ResearchTh!nk East Netherlands en Oost NL. Ook het bedrijfsleven (via onder andere NedapDemcon en verschillende mkb-ondernemers) en het onderwijs (via onder andere de HANSaxionWindesheim en het mbo) zijn aangesloten.

Over AI

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig handelingen verrichten, beslissingen nemen en daarin leren. In zekere zin imiteren ze hierbij het denkvermogen van de mens. Omdat AI breed toepasbaar is, heeft de ontwikkeling ervan impact op veel bedrijfssectoren en op de maatschappij als geheel. De verwachting is dat AI in de toekomst voor een groot deel onze welvaart en ons welzijn bepaalt.

Netwerk

In Oost-Nederland zijn meer dan 350 bedrijven actief bezig met AI-toepassingen rond belangrijke thema’s. Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan 500 wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. Deze vele losse schakels brengen we bij elkaar in AI-hub Oost-Nederland. Daarmee ontstaat er meer slagkracht voor het doorontwikkelen en vraaggericht toepassen van AI.

Meer weten over het bestaande AI-netwerk in Oost-Nederland? Bekijk deze infographic.

Landelijke strategie

Nederland bouwt aan een sterke positie in zowel de ontwikkeling als toepassing van AI. Daarvoor heeft het kabinet een strategisch actieplan opgesteld en is de Nederlandse AI-Coalitie (NL AIC) opgezet. Deze coalitie zet AI in voor de grote economische en maatschappelijke uitdagingen, voor concrete businesskansen en voor het versterken van onze internationale concurrentiepositie.

Kijk voor meer informatie over AI en over de NL AIC op nlaic.com.