Oost NL

Advanox

Het oppervlaktewater in Nederland bevat steeds meer medicijn- en hormoonresten dit kan gezondheidseffecten hebben op mens en dier, maar ook zorgen voor toenemende antibiotica-resistentie een grote uitdaging voor onze toekomst. De bestaande waterzuiveringen kunnen deze resten amper of niet afbreken waardoor ze op termijn ook in ons drinkwater terecht komen en ook steeds duidelijkere effecten op de rest van onze waterkring veroorzaken. Met de 'geavanceerde oxidatie' techniek van het project ‘ADVANOX’ van Van Remmen UV Technology uit Wijhe en Jotem Waterbehandeling BV uit Vriezenveen kan dit wel, de Overijsselse mkb-bedrijven werken samen aan een schone waterketen.

Binnen dit project wordt een demonstratie uitgevoerd waardoor het consortium de techniek kan introduceren in de markt, binnen en buiten Nederland. De twee bedrijven ontvingen een EFRO-subsidie, Oost NL heeft de twee bedrijven ondersteund en geadviseerd in de subsidieaanvraag.

Toegenomen medicijngebruik

Het project levert een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige waterketen in Nederland. Vanwege de vergrijzing en het toegenomen medicijngebruik komen er steeds meer medicijn- en hormoonresten in ons afvalwater terecht. De huidige waterzuiveringstechnieken kunnen deze micro-verontreinigen echter niet afbreken waardoor deze rechtsreeks doorstromen naar het oppervlaktewater. Langzamerhand zakt dit door naar het diepere grondwater waar een groot deel van het Nederlandse drinkwater afkomstig van is. Als er geen technieken komen die medicijnresten uit het afvalwater halen zal op termijn de hele Nederlandse waterketen vervuild raken met medicijnresten, hormonen en ander chemische microverontreinigingen.

Bij de doorontwikkeling van de techniek naar de markt werken de twee mkb-bedrijven werken samen met verschillende Waterschappen Aa en Maas en Vechtstromen, Hogeschool Saxion en wateronderzoeksinstituut KWR.