Header fallback 1

ROM-code

De vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben in 2017 een kennis- en netwerkplatform voor commissarissen bij jonge innovatieve ondernemingen. Het Governance Platform ROM’s (GPR) is erop gericht om toezichthouders bij ROM-participaties beter te faciliteren, zodat ze een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de groei van innovatieve start-ups in Nederland.

Het GPR organiseert rondetafelgesprekken en conferenties, biedt toolkits en faciliteert online kennisuitwisseling via www.participatiecommissaris.nl. Deze website, die vandaag wordt gelanceerd tijdens het eerste jaarevent voor ROM-commissarissen in ‘s-Hertogenbosch, biedt onder andere toegang tot de ROM Commissarissen Code (ROM-code). Met deze code willen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen meer duidelijkheid verschaffen over de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouders die op voordracht van een ROM zijn benoemd.

Het commissariaat bij een jong innovatief bedrijf vraagt - in tegenstelling tot bijvoorbeeld multinationals, ziekenhuizen of familiebedrijven - om veel meer dan formeel toezicht. Start-ups hebben vooral behoefte aan coaching en advies. Een participatiecommissaris moet deuren openen en dieper meedenken over de strategie, zonder daarbij op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.

De ROM-code, die in samenspraak met toezichthouders tot stand kwam, is erop gericht om de rol en taakopvatting van het ROM-commissariaat te versterken, te verduidelijken en toetsbaar te maken. Zo gaat de code in op de wet- en regelgeving voor toezichthouders, de dynamiek die investeren met publieke middelen met zich meebrengt en de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van ondernemingen. Daarnaast brengt het GPR participatiecommissarissen op bijeenkomsten met elkaar in contact, zodat ze kennis en ervaringen kunnen delen.

Nationaal Register, een werving- en selectiebureau en kenniscentrum voor commissarissen en toezichthouders, neemt het programmamanagement van het GPR voor zijn rekening. Voor meer informatie: http://www.participatiecommissaris.nl 

ROM-Code102.05 KB