Oost NL

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL).

De Raad bestaat uit de volgende leden:

 

G.H.N.L. van Woerkom (voorzitter RvC, lid selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)

Functies:
 • Voorzitter Raad van Toezicht AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid SER
 • Bestuurslid Stichting Ahold Delhaize Continuïteit
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties
 • Voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Voorzitter Stichting Reizigersgelden Translink
 • Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim

 

D.J. Klein Essink RA (lid RvC, voorzitter audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Chief Financial en Risk Officer Coöperatie TVM U.A.
 • Algemeen secretaris Bestuur Coöperatie TVM U.A.
 • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie van RENDO Holding N.V.

 

mw. drs. C.E. Habes (lid RvC, voorzitter selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)

Functies:
 • Global Head of HR, Aegon Asset Management
 • Lid Dagelijks Bestuur, Aegon Asset Management SSC, Hongarije

 

mw. mr. B.G.M. Lemstra (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep, voorzitter remuneratie- en governancecommissie en lid kwaliteits- en veiligheidscommissie
 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG), voorzitter remuneratie- en governancecommissie en lid auditcommissie
 • Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V., lid auditcommissie 
 • Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland, voorzitter audit- en risicommissie
 • Commissaris van Bijenstichting
 • Interim- en advieswerk

 

ir. G.J. Edelijn (lid RvC)

    Functies:

 • Chief Executive Officer Thales Nederland & Senior Vice President Business line Above Water Systems (AWS), Thales Group
 • Lid bestuur Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
 • Lid bestuur Nederlands Maritiem Cluster (NMC)
 • Lid Topteam Dutch Digital Delta
 • Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente (MST)
 • Voorzitter Stuurgroep Human Capital Agenda van Twente
 • Voorzitter Industry Board Twente
 • Lid Rijkscommissie Financiën