Oost NL

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL).

De Raad bestaat uit de volgende leden:

 

G.H.N.L. van Woerkom (voorzitter RvC, lid remuneratiecommissie)

Functies:
 • Voorzitter Detailhandel Nederland
 • Voorzitter Raad van Toezicht AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid SER
 • Bestuurslid Stichting Ahold Continuïteit
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hotelschool Den Haag
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Ymere
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties
 • Lid Klankbordgroep Raad van Bestuur PGGM
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg

 

D.J. Klein Essink RA (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Chief Financial en Risk Officer Coöperatie TVM U.A.
 • Algemeen secretaris Bestuur Coöperatie TVM U.A.
 • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie van RENDO Holding N.V.

 

mw. drs. E. Habes (lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie)

Functies:
 • Global Head of HR, Aegon Asset Management
 • Lid Dagelijks Bestuur, Aegon Asset Management SSC, Hongarije

 

mw. mr. B.G.M. Lemstra (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep, voorzitter remuneratie- en governancecommissie en lid kwaliteits- en veiligheidscommissie
 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG), voorzitter remuneratie- en governancecommissie en lid auditcommissie
 • Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V., lid auditcommissie 
 • Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland, voorzitter audit- en riskcommissie
 • Advieswerk