Header fallback 1

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL).

De Raad bestaat uit de volgende leden:

dhr. D.J. Klein Essink RA (voorzitter RvC, lid selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie)

Functies:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie van RENDO Holding N.V.

mw. drs. I.A.F.S van Uuden (lid RvC, voorzitter selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)

Functies:

 • HR Director Essent
 • Lid Advisory Board van CHRO Summit Alex van Groningen

mw. mr. B.G.M. Lemstra (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

Functies:

 • Interim- en advieswerk
 • Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep (tot 01-10-2023)
 • Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland
 • Lid Raad van Toezicht Bijen Educatie Stichting Nederland (“Bijenstichting ‘Educatie & Advies’”)
 • Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente
 • Lid Raad van Toezicht ROC van Twente

dhr. ir. G.J. Edelijn (lid RvC, voorzitter audit- en risicocommissie)

Functies:

 • Chief Executive Officer Thales Nederland, Thales Group
 • Lid bestuur Nederlands Maritiem Cluster (NMC)
 • Lid Rijkscommissie Financiën
 • Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Medisch Spectrum Twente 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Gemalto B.V.

mw. drs. L. (Liesbeth) van Tongeren (lid RvC, plaatsvervangend voorzitter RvC)

Functies:

 • Plaatsvervangend voorzitter Commissie MER
 • Raad van advies DutchMarineEnergyCentre DMEC
 • Bestuurslid Nationaal GroenFonds