Oost NL

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL).

De Raad bestaat uit de volgende leden:

 

dhr. G.H.N.L. van Woerkom (voorzitter RvC, lid selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)

Functies:
 • Voorzitter Raad van Toezicht AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid Sociaal-Economische Raad
 • Voorzitter Stichting Continuïteit Ahold Delhaize
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties
 • Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Bestuurslid Stichting Volkswagen Car Claim
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bouwmaat BV
 • Voorzitter Bestuur Stichting Reizigersgelden Translink
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep (9292)

 

dhr. D.J. Klein Essink RA (lid RvC, voorzitter audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Chief Financial en Risk Officer Coöperatie TVM U.A.
 • Algemeen secretaris Bestuur Coöperatie TVM U.A.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie van RENDO Holding N.V.

 

mw. drs. I.A.F.S van Uuden (lid RvC, voorzitter selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)

Functies:
 • HR director Essent

 

mw. mr. B.G.M. Lemstra (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep 
 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG)
 • Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland
 • Lid Raad van Toezicht Bijen Educatie Stichting Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente
 • Interim- en advieswerk

 

dhr. ir. G.J. Edelijn (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

    Functies:

 • Chief Executive Officer Thales Nederland & Senior Vice President Business line Above Water Systems (AWS), Thales Group
 • Lid Raad van Toezicht Technologisch kennisinstituut HTSM
 • Lid bestuur Nederlands Maritiem Cluster (NMC)
 • Lid Rijkscommissie Financiën