Oost NL

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL).

De Raad bestaat uit de volgende leden:

dhr. D.J. Klein Essink RA (voorzitter RvC, voorzitter audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Chief Financial en Risk Officer Coöperatie TVM U.A.
 • Algemeen secretaris Bestuur Coöperatie TVM U.A.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie van RENDO Holding N.V.

mw. drs. I.A.F.S van Uuden (lid RvC, voorzitter selectie-, benoemings-, en remuneratiecommissie)

Functies:
 • HR director Essent

mw. mr. B.G.M. Lemstra (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

Functies:
 • Lid Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep 
 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG)
 • Lid Raad van Commissarissen Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Topfonds Gelderland
 • Lid Raad van Toezicht Bijen Educatie Stichting Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente
 • Interim- en advieswerk

dhr. ir. G.J. Edelijn (lid RvC, lid audit- en risicocommissie)

    Functies:

 • Chief Executive Officer Thales Nederland & Senior Vice President Business line Above Water Systems (AWS), Thales Group
 • Lid Raad van Toezicht Technologisch kennisinstituut HTSM
 • Lid bestuur Nederlands Maritiem Cluster (NMC)
 • Lid Rijkscommissie Financiën

mw. drs. L. (Liesbeth) van Tongeren (lid RvC)

    Functies: