Header fallback 1

Zomergesprek Missiegedreven Innovatiebeleid goede voedingsbodem voor samenwerking

Op woensdag 23 augustus vond een inspirerende bijeenkomst plaats in Giesbeek, waar deelnemers tijdens een zomergesprek spraken over het Missiegedreven Innovatiebeleid, georganiseerd door Oost NL. De dag begon met een rondleiding bij het familiebedrijf Royal Eijkelkamp, dat sinds 1911 wereldleider is in technologie voor bodem- en wateronderzoek. Royal Eijkelkamp staat bekend om vakmanschap, innovatie en partnerschap.

WhatsApp Image 2023-08-24 at 14.31.32.jpeg

Het evenement bracht vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen om te discussiëren over het Nationaal Missiegedreven Innovatiebeleid. Theo Follings, directeur Innovatie Oost NL was gespreksleider.

Jeroen Heijs, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), benadrukte dat dit beleid wordt ondersteund door alle ministeries op nationaal niveau, waarbij EZK de coördinatie op zich neemt. Ook provinciale overheden, kennisinstellingen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en het bedrijfsleven zijn actief betrokken. Er werd besproken hoe innovatie-initiatieven kunnen aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken. Lerend vanuit het verleden is het aantal missie teruggedrongen om gezamenlijk met meer focus te werken. Uitdagingen zoals betere samenwerking, het bereiken van het mkb, regelgeving en kennisontwikkeling kwamen ook aan bod.

Sjoukje Heimovaara, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, benadrukte als tweede spreker de rol van kennisinstellingen bij het realiseren van missies en nieuwsgierig gericht onderzoek. Het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid dient als een uitstekend voorbeeld voor buitenlandse partijen. Ze gaf aan dat bij een aantal missies aspecten als cultuur en gedrag een wezenlijk onderdeel vormen van het succes ervan, wat vraagt om verdieping en aandacht. Ook is het van belang dat nieuwkomers in dit beleid een plek krijgen, naast gevestigde partijen, en dat internationale aspecten niet over het hoofd worden gezien.

Tot slot nam Leo Warmerdam, directeur van de Topsector High Tech Systemen en Materialen bij Holland High Tech, de aanwezigen mee in de kansen en uitdagingen voor zowel grote bedrijven als het mkb. Hij benadrukte dat ondernemers moeten blijven doen waar ze goed in zijn. Grote bedrijven kunnen vaak zelf de weg vinden en hun eigen pad uitstippelen. Het organiserend vermogen moet het mkb verbinden met het missiegedreven innovatiebeleid, terwijl ondernemers hun focus op de kernactiviteiten van hun bedrijf behouden en niet verstrikt raken in complexe regelgeving.

De dag werd afgesloten met een informele bijeenkomst in de Innofields Klimaattuin, waar het belang van een gezonde bodem voor de mens werd benadrukt. Onze dank gaat uit naar Fons Eijkelkamp voor de gastvrijheid en naar de tafelgasten Jeroen Heijs, Sjoukje Heimovaara en Leo Warmerdam voor het delen van hun waardevolle perspectieven.

De aanwezigheid van ruim veertig vertegenwoordigers uit zowel de publieke als private sector onderstreept hun inzet voor het succes van het missiegedreven innovatiebeleid. We kijken ernaar uit om met al deze partners samen te werken om economische groei, welvaart en welzijn in en vanuit onze regio te stimuleren.