Header fallback 1

Wintergesprek: Werken aan het energiesysteem van de toekomst

De energietransitie zit in een enorme stroomversnelling. Door de toename van ons stroomverbruik neemt de druk op het elektriciteitsnet de komende jaren sterk toe. Eind januari vond onder begeleiding van Wendy de Jong een wintergesprek plaats met als onderwerp "Werken aan een veilig en betrouwbaar energiesysteem, hoe doen we dat?"

Wintergesprek

Op het hoofdkantoor van TenneT in Arnhem ontving CEO Manon van Beek onder andere bestuurders uit de publieke en private sector en het bedrijfsleven. Met elkaar spraken we over het energiesysteem van de toekomst. Sneller uitbreiden van het net, het stroomnet slimmer gebruiken en het vergroten van de flexibele capaciteit zijn oplossingsrichtingen.

Samen zijn we slimmer, sneller en flexibeler

"Het energiesysteem van de toekomst is schoon, veilig, betrouwbaar en onafhankelijk," aldus tafelgast Han Stegeman van TenneT. Het is goed dat je in een wat breder vlak samen gaat nadenken wat nodig is om nieuwe innovatieve oplossingen te realiseren en te versnellen. "Samen zijn we slimmer."

Ook aan tafel zat Alexander van der Lof, CEO van TKH Group waaronder Twentse Kabel Fabriek valt. Volgens hem is echt meer disruptie nodig in innovaties, vergunningen, werkwijzen voor realisatie van projecten en benutting van het netwerk. Anders gaan we te langzaam met zijn allen. "Vanuit de industrie zijn wij graag bereid om mee te werken aan het zoeken naar oplossingen, maar de sense of urgency zal beter in beeld moeten komen bij alle stakeholders om tot de juiste aanpak te komen van de problemen die er zijn."

Craig Savy is innovatief ondernemer. Zijn bedrijf Zebra werkt aan slimme energie systemen. Hij weet wat het betekent om je steeds aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Volgens hem is er is geen silver bullet. "Kijk vooral naar buiten, zoek samenwerking op en doe het samen. Toon lef."

We kijken terug op een goede inhoudelijke discussie met een breed en geëngageerd publiek. In Oost-Nederland werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan slimme oplossingen voor de energietransitie. Wil je hierover verder met ons doorpraten of met ons meedoen, neem dan contact met ons op