Oost NL

Video’s brengen innovatiekracht ROCKET in beeld

In het INTERREG-programma ROCKET en haar opvolger ROCKET Reloaded werken Nederlandse en Duitse bedrijven samen aan innovaties die aansluiten bij ‘key enabling technologies’ ofwel sleuteltechnologieën. In een reeks video’s maakt het project zichtbaar welke impact de innovaties hebben op het gebied van  gezondheid, productie, veiligheid en energie. Oost NL is leadpartner in het INTERREG-programma, dat internationale samenwerking aanjaagt en de concurrentiepositie van deelnemende bedrijven versterkt.  

ROCKET

SuperSurf

​Waterstof brandstofcellen zijn een van de belangrijkste technologieën om personen- en vrachtverkeer emissievrij te maken. Een groot probleem tot nu toe is dat de cellen niet in grote hoeveelheden kunnen worden geproduceerd. Het ontbreekt aan een betrouwbare kwaliteitscontrole voor de uiterst gevoelige componenten.

De zes Duitse en Nederlandse bedrijven die achter ROCKET-project SuperSurf staan, hebben samen een oplossing voor dit probleem gevonden. Met behulp van twee projectpartners exploiteren ze nu optische 2D- en 3D-meetsystemen, waarmee fabrikanten van waterstof brandstofcellen een gelijkblijvende kwaliteit kunnen garanderen van de cellen in het productieproces. Het is een belangrijke stap richting massaproductie van waterstof brandstofcellen.

Ademforsa

Wattenstaafjes voor het verzamelen en vervolgens analyseren van DNA binnen de forensische wereld. We kennen ze al jaren vanuit de crimi’s en ze hebben bijgedragen aan het oplossen van talloze misdrijven. Toch kleven er een aantal praktische bezwaren aan deze pluizige DNA-dragers. Zo blijkt door de moleculaire structuur van wattenstaafjes dat het moeilijk kan zijn om het opgenomen DNA terug te winnen voor analyse. Dit zorgt voor een (te) hoog percentage aan wattenstaafjes dat niet bruikbaar is. In het Ademforsa-project is gewerkt aan een verbeterde versie van de wattenstaaf, waarbij keramisch materiaal dient als membraan om DNA te ‘vangen’ en ook weer los te laten. Daarbij is ook onderzocht of het mogelijk is om d.m.v. een lab-on-a-chip direct op de plaats delict te zien of het DNA menselijk is. Uiteindelijk moet dit leiden tot verbeterde hulpmiddelen voor de opsporingsdiensten.

Validis

Voor diabetespatiënten is het controleren van de glucosespiegel de afgelopen decennia makkelijker geworden. Maar een perfecte glucosecontrole hangt nog steeds af van de patiënten zelf, hun discipline en hun kennis van hun ziekte als het gaat om het volledig onder controle houden van de glucosespiegels. Hierbij moeten zij onder meer rekening houden met maaltijden en andere glucoseveranderende gebeurtenissen zoals lichaamsbeweging of ziekte. In de praktijk hebben diabetici daardoor nog steeds last van hypo- en hypersymptomen (te veel of te weinig glucose in het bloed), wat de kwaliteit van hun leven aantast.

Het Validis-project heeft zich op een oplossing gericht door met gebruik van nanotechnologie extreem kleine naalden te maken. De insuline kan door de minuscule naalden dichter op de oppervlaktehuid worden ingespoten, waardoor het sneller door het lichaam wordt opgenomen.  Hierdoor kan de behandeling van diabetes veel effectiever en sneller plaatsvinden met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van leven van diabetespatiënten.

Alle 11 projectvideo’s zijn terug te vinden op de site van ROCKET.

ROCKET

De projecten zijn onderdeel van het grotere grensoverschrijdende innovatieprogramma ROCKET (Regional Collaborations on Key Enalbing Technologies).  Binnen dit innovatieprogramma worden vanuit een Nederlands-Duitse samenwerking ontwikkelingen gestimuleerd in zogenaamde sleuteltechnologieën zoals nanotechnologie en fotonica, om tot oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Binnen ROCKET zijn elf innovatieprojecten uitgevoerd (waaronder SuperSurf, Ademforsa en Validis) en zes haalbaarheidsstudies. Meer informatie over ROCKET en de resultaten van het programma zijn terug te vinden in deze infographic (PDF).

infographic

Het programma wordt uitgevoerd onder de coördinatie van Oost NL en in samenwerking met de partners innos Sperlich, NMWP.NRW, Novel-T en Holland Semiconductors. Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland financieel ondersteund door de Europese Unie, de provincies Overijssel en Gelderland, MB Niedersachsen, en MWIDE NRW.

In 2019 ging ROCKET Reloaded van start, daarin worden nog eens 6 innovatieprojecten begeleidt.   

Bijlage