Oost NL

Verruiming van de Twentekanalen verbetert bereikbaarheid Twente

​Port of Twente is opgelucht dat minister Cora van Nieuwenhuizen geld heeft gevonden om het laatste stuk van de Twentekanalen, waar de haven van Delden, Hengelo, Almelo en Enschede aan liggen te verruimen. Over enkele jaren zullen dan ook de schepen van 110 meter lengte met een diepgang van 2.80 meter hier naar toe kunnen varen. Dat scheelt per scheepsreis gemiddeld 700 ton of 54 TEU wat gelijk staat aan 25 en 36 vrachtwagenladingen. Het vervoer over water wordt daarmee aantrekkelijker wat in de toekomst zorgt voor 900 vrachtwagens minder op de weg per dag.

Verruiming Twentekanalen

​Vooruitlopend op de al in 2013 toegezegde verruiming van de Twentekanalen hebben de Twentse ondernemers al zo’n 490.000.000 geïnvesteerd in uitbreiding en nieuwbouw van productielocaties en warehouses, de bouw van een containerterminal en een speciaal voor de verruimde Twentekanalen gebouwd schip. Lokale overheden hebben geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van kades en bodembescherming. Het project verruiming Twentekanalen is opgenomen in de CEF-cal, een Europees programma dat investeringen in infrastructuur en slimme logistiek in combinatie met ICT-toepassingen stimuleert. Hier zijn de gemeentes Hengelo en Almelo, de provincie Overijssel, Port of Twente en het Duitse KNI evenals Rijkswaterstaat en het bedrijf Rokramix partners in. Naast de verruiming van de Twentekanalen, zijn investeringen in kades, bodembescherming en het project Blauwe Golf onderdeel hiervan. Hiermee hebben de partijen ook haar nek uitgestoken om meerdere projecten te verbinden aan de verruiming van de Twentekanalen.
 
Port of Twente ziet de toezegging van de minister als de kroon op de inzet van alle ondernemers hier in de regio die zelf al zijn gaan investeren voordat de uitvoering van het project verruiming Twentekanalen gereed is. Daarnaast de sterke samenwerking van de ondernemers met de gemeentes en de provincie evenals Rijkswaterstaat, waardoor we als regio gezamenlijk naar buiten treden en hebben kunnen laten zien dat het verruimen van de Twentekanalen zeker de investering waard is en meer dan dat zal opbrengen.​