Oost NL

Verklaring Oost NL inzake Lithium Werks

Lithium Werks kondigde vandaag aan haar activiteiten te splitsen in Lithium Werks (met een focus op de VS en China) en Koolen Industries, dat een focus heeft op Europa. Deze ontwikkelingen betekenen dat het ambitieniveau van de R&D-campus op Technology Base opnieuw moet worden bepaald. Samen met de provincie Overijssel, Universiteit Twente, de Regio Twente en de gemeente Enschede blijft Oost NL zich inzetten voor het thema energy storage en de campusontwikkeling.

Logo Oost NL

Overijssel en Gelderland beschikken over een sterk ecosysteem op het gebied van de opslag en distributie van energie. Onze regio zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke uitdaging. De lancering van Lithium Werks heeft onze kracht op dit gebied internationaal over het voetlicht gebracht. Energy storage blijft een actueel thema. 

Oost NL verstrekte vanuit drie fondsen, Participatiefonds Oost NL, Innovatiefonds Overijssel en Innovatiefonds Twente een lening aan Lithium Werks. Oost NL staat in contact met Lithium Werks over deze lening. Waarbij Oost NL het uitgangspunt hanteert dat indien Lithium Werks geen directe binding met de regio meer heeft, de lening zo snel mogelijk volledig wordt terugbetaald.

De Universiteit Twente werkt aan een energietransitiestrategie waar de plannen van Lithium Werks goed bij aansluiten. Lithium Werks is naar de Universiteit Twente gekomen vanwege haar kennis van nanotechnologie op het gebied van nieuwe materialen en batterijtechnologie, AI en ander softwareonderzoek. De huidige ontwikkelingen veranderen niets aan de strategie van de Universiteit en inzet voor de maatschappelijke uitdagingen van een realistische energietransitie.

Oost NL blijft zich samen met de Universiteit Twente, de provincie Overijssel en de Regio Twente inzitten voor het duurzaam versterken van de regionale economie.