Oost NL

Is uw bedrijf klaar voor Artificial Intelligence (AI)?   

In samenwerking met het Erasmus Centre for Data Analytics doet de NL AIC onderzoek naar AI-gereedheid binnen bedrijven en het effect hiervan op business agility en bedrijfsresultaten. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek.

NL AIC

Dit kan via deze link (EN). Deelnemende bedrijven ontvangen een persoonlijke rapportage omtrent hun eigen AI-gereedheid. Voor een optimaal resultaat is het advies om per bedrijf de enquête te laten invullen door twee (senior) managers: iemand met een algemene managersfunctie én een IT-manager. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar janna [dot] hollema [at] nlaic [dot] com (subject: Vraag%20over%20de%20studie%20naar%20AI) . De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de overall conclusies worden publiekelijk gedeeld in een rapportage, waarbij alle antwoorden zijn geanonimiseerd.

Veel AI kennis in Oost-Nederland

In Oost-Nederland is veel kennis aanwezig op het gebied van artificiële intelligentie.  Oost NL heeft het AI Kennisnetwerk van Oost-Nederland in beeld gebracht in een infographic.