Oost NL

Subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsprojecten

Werkt u met andere mkb'-ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt nu een aanvraag indienen voor een subsidieregeling MIT R&D-samenwerkingsproject.
_WVW6578 bew 2000 px (1)

Uw aanvraag kunt u indienen tot 10 september (tot 17.00 uur). 

Aanvraag indienen voor Gelderse ondernemers
Aanvraag indienen voor Overijsselse ondernemers

Voorwaarden:

  • De aanvrager is een MIT-R&D-samenwerkingsverband en de penvoerder is een mkb-onderneming met een vestiging in Overijssel of Gelderland.
  • Meer dan 50 % van de kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel of Gelderland.
  • Per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag één deelnemende mkb-onderneming niet meer dan 70 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen.
  • Aanvragen worden beoordeeld op onderdelen genoemd in artikel 6.7.3.9 van uit Uitvoeringsbesluit. Aanvragen die voor de eerste drie onderdelen minder dan 10 punten scoren en in totaal minder dan 50 punten scoren komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • De subsidie die gegeven wordt is minimaal € 50.000,- en maximaal € 350.000,-.
  • Het MIT-R&D-samenwerkingsverband mag dit jaar één keer subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling.
  • U mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.
  • Het project moet starten binnen zes maanden na subsidieverlening en uitgevoegd zijn binnen 24 maanden na de start.
  • Als er sprake is van een staatssteun dan voldoet de subsidie aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent dat u pas mag starten met de activiteiten als wij uw aanvraag hebben ontvangen.
  • Als u activiteiten door derden laat uitvoeren mag de opdracht daarvoor niet definitief gegeven zijn.

Advies

Het advies is om de aanvraag minimaal tien dagen voor de sluitingsdatum in te dienen. Het subsidieloket controleert uw aanvraag dan nog op volledigheid. Voor inhoudelijk advies met betrekking tot R&D-samenwerkingsprojecten kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen van Oost NL: tom [dot] cornelissen [at] oostnl [dot] nl; 06 28 90 91 94. Of met Erwin Altena: erwin [dot] altena [at] oostnl [dot] nl; 06 14 97 95 33.