Oost NL

​Studenten helpen mkb’ers met digitalisering in de Digitale Werkplaats Regio Zwolle

De Digitale Werkplaats Regio Zwolle kan van start. Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) heeft recent de plannen van ‘MoveDigi’ goedgekeurd en subsidie toegekend. Provincie Overijssel en de 22 gemeentes van de Regio Zwolle hebben eerder al de cofinanciering toegezegd. In de digitale werkplaats MoveDigi helpen studenten van Windesheim, Deltion en Landstede de komende 3 jaar mkb’ers in de regio Zwolle op het gebied van digitalisering. Het gaat daarbij om e-commerce, data-analyse en het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het Topcentrum E-commerce is nauw betrokken bij MoveDigi.  De digitale werkplaats zet studenten van diverse disciplines in: ICT, bedrijfskunde, economie en e-commerce. Oost NL, Rabobank en Kennispoort Regio Zwolle ondersteunen dit initiatief door de inzet van kennis en netwerk.  
 
MoveDigi_1 (002)

Handvaten op maat 

Een digitale werkplaats is de ideale plek voor mkb’ers om een praktische start te maken met digitalisering. Ondernemers krijgen er handvaten op maat om vervolgstappen te zetten op het gebied van digitalisering. In een digitale werkplaats werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan een concrete digitaliseringsprojecten, via een heel praktisch proces. 

Werkplaatsen voor ‘het peloton’ 

In 2018 gaf het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat digitalisering bij ondernemers naar een hoger niveau moet om zo de productiviteit en winstgevendheid van mkb-ondernemingen te vergroten. Naar aanleiding daarvan heeft Oost NL het initiatief genomen een aantal digitale werkplaatsen op te starten (Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen​ en Digitale Werkplaats Twente), of als partner, zoals bij Digitale Werkplaats regio Zwolle, aan te haken. De digitale werkplaatsen zijn opgezet voor - zoals het Ministerie het omschrijft – ‘niet de koplopers, maar het peloton’. 

 

Meer weten? 

Wilt u als ondernemer of intermediair meer weten over digitale werkplaatsen in het algemeen of over MoveDigi in het bijzonder? Neem respectievelijk contact op met Koen van den Berg, projectmanager bij Oost NL (koen [dot] vandenberg [at] oostnl [dot] nlof met Ynte van de Meer, projectmanager MoveDigi (if [dot] vander [dot] meer [at] windesheim [dot] nl)