Oost NL

Startschot voor Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD)

In Apeldoorn vond vrijdag 15 oktober de bestuurlijke start van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) plaats. In het CVD bundelen kennisinstellingen, bedrijven en overheid hun krachten om vraagstukken rond digitalisering en veiligheid op te pakken. Het centrum is een initiatief van de Politieacademie, Universiteit Twente, gemeente Apeldoorn en hogeschool Saxion. Het centrum wordt een toonaangevend kenniscentrum in Nederland rondom een veilige digitale samenleving.

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

foto: Gemeente Apeldoorn

Broedplaats voor kennis en kunde over digitale veiligheid

Onze maatschappij digitaliseert in rap tempo. Dat levert prachtige innovaties op, van internetbankieren tot digitale opsporingsmethoden. Tegelijk brengt het grote risico’s met zich mee: hackers leggen systemen plat en criminelen stelen gevoelige data. In de huidige samenleving is het oplossen van vraagstukken rond digitalisering en veiligheid dan ook een topprioriteit. In het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering bundelen kennisinstellingen, bedrijven en overheid hun krachten om deze vragen op te pakken.

Het CVD is een kenniscentrum waar denken en doen elkaar raken. Ondernemers en publieke instellingen delen hier de complexe veiligheidsvraagstukken waar ze op vastlopen. Onderzoekers gaan samen met het werkveld aan de slag met deze vragen. Opgedane kennis krijgt een plek in het onderwijs, zodat (aankomend) professionals vooroplopen in de digitale wereld.

Anke Mulder, collegevoorzitter van Hogeschool Saxion duidt het belang van de het CVD: “Digitale veiligheid is vaak nog een abstract onderwerp. In Apeldoorn geven we daar met dit centrum handen en voeten aan. De stad als magneet voor veiligheid. Waar we professionals bijscholen, kennis uit onderzoek toepassen en waar straks honderden, misschien wel duizenden studenten rondlopen. Daar ben ik trots op.”

Rol Oost NL

Oost NL heeft de plannen voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering mede vormgegeven. “Dat betekent dat we hebben gekeken hoe het centrum past in het provinciale beleid en bij landelijke initiatieven. Daarnaast hebben we ondersteund bij het verkrijgen van een startsubsidie. En we hebben bedrijven geconsulteerd om in beeld te brengen waar de behoefte ligt en wat de belangrijkste uitdagingen zijn op het gebied van digitale veiligheid”, vertelt Pieter Dillingh, teammanager Tech bij Oost NL.

De komst van het centrum is volgens hem goed nieuws voor de regio: “Met onder meer Achmea, Saab Technologies, Belastingdienst, Kadaster en de Politieacademie zijn belangrijke partijen aangehaakt. En kennisinstellingen Saxion en de UT kunnen hun opleidingen op het gebied van digitale veiligheid nog beter op elkaar afstemmen en ontwikkelen. Dit alles draagt bij aan het organiseren van het ecosysteem rondom digitalisering en veiligheid waarmee Oost-Nederland zich kan onderscheiden”, aldus Dillingh.

Officieel van start

Vrijdag 15 oktober klonk het officiële startschot voor het CVD, het daadwerkelijke betrekken van het beoogde pand aan het Stationsplein in Apeldoorn volgt later. Meer informatie over het CDV is te vinden op de website van het centrum.