Oost NL

Samenwerking Invest-NL en de Regionale Energiefondsen om energietransitie te versnellen

Invest-NL en de 15 Regionale Energiefondsen (REFs) zijn een samenwerking aangegaan om de financiering van energietransitie te versnellen. Oost NL is fondsmanager van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, en kan vanuit het energiedeel investeren in grote energieprojecten, zoals onlangs in de Zonneakker Voorst en eerder in het Drijvend Zonnepark Lingewaard

Foto REFs 1

Gezamenlijke financiering en samenwerking geeft de mogelijkheid kennis en slagingskansen te vergroten, risico's te delen en richting ondernemers een beter afgestemd aanbod te doen.

Grote projecten kunnen door deze samenwerking beter gefinancierd worden. Waar een regionaal fonds onvoldoende ruimte biedt, past deze mogelijk bij Invest-NL. Naast samenwerking op het gebied van financiering, zal ook samengewerkt worden om de ontwikkeling van projecten te versnellen door hen te helpen met business development en kennis en ervaring uit te wisselen. Regionale projecten vergen lokale kennis, die bij de regionale energiefondsen volop aanwezig is.

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor € 400 miljoen aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim € 1,5 miljard aan projecten gerealiseerd. Door de getekende samenwerking tussen de REFs en Invest-NL willen betrokken partijen dit succes verder versnellen en vergroten.

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

​Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland is onderdeel van Topfonds Gelderland. Het energiedeel van het fonds is bedoeld voor Nederlandse bedrijven met Gelderse projecten:

  • die met bewezen duurzame energietechnologieën op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van de provincie Gelderland;
  • die gericht zijn op energiebesparing, de toepassing van duurzame energie en verdere efficiencyverhoging bij de toepassing van fossiele energie, zoals bijvoorbeeld energieopslag en de inzet van warmte en kracht;
  • waarvan het te verwachte rendement niet opweegt tegen de niet-technische risico’s.