Oost NL

R&D-Campus voor schone energie op Technology Base in Twente

Op 3 september jl. heeft Lithium Werks haar plannen gepresenteerd voor een nieuwe R&D-Campus op het gebied van schone energie. De 17 hectare grote Campus wordt gevestigd op Technology Base in Twente. De locatie maakt onderdeel uit van de Twentse high tech kennis infrastructuur en is daardoor ideaal voor innovatieve bedrijven die hun producten en systemen willen ontwikkelen, testen en pre-produceren. In 2019 wordt gestart met de werkzaamheden voor het eerste gebouw. Het is de ambitie van Lithium Werks dat in 2025 meer dan 2.000 mensen op de campus werken.

R&D Campus Technology Base Twente

Grote economische impact voor de regio

Op dit moment is al ruim 100 miljoen euro door verschillende partijen geïnvesteerd in de ontwikkeling van de R&D campus. Lithium Werks heeft hierbij ondersteuning gekregen van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. "Oost NL ondersteunt dit initiatief, omdat we de economie van Oost-Nederland duurzaam willen versterken. We investeren in bedrijven die bijdragen aan wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. We verwachten dat de R&D-Campus verbinding zal maken met andere hubs in Oost-Nederland, zoals Battery Valley in Arnhem. De campus zal grote economische impact hebben voor de regio,” aldus Marius Prins, directeur van Oost NL.

Ook Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel, ziet mooie kansen: “We hopen dat de R&D-Campus zich ontwikkelt tot een dynamische plek waar onderzoekers, studenten en ondernemers samen oplossingen zoeken voor het maken en opslaan van schone energie. Hiervoor zullen technici op allerlei niveau’s nodig zijn. Dit levert een infrastructuur op, die weer meer bedrijven zal trekken. De bedrijven werken als een magneet op talent, waardoor nog meer getalenteerde mensen naar Twente komen.”

R&D Campus voor ‘mobile battery ecosystem’

Duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, produceren vaak de meeste energie op momenten dat de vraag klein is. De mismatch tussen vraag en aanbod leidt dan alsnog tot bijschakelen van conventionele energiecentrales. “Om daadwerkelijk een energietransitie tot stand te brengen, is slimmere opslag én transport noodzakelijk, zodat energie op de juiste plaats en tijd beschikbaar is. Voor deze energietransitie bouwt Lithium Werks een R&D-campus op Technology Base in Twente,” aldus Kees Koolen, over het hoe en waarom van zijn ambities en plannen. “Op de campus werken onderzoekers, engineers en technici intensief samen op het gebied van clean energy.”

Lithium Werks gaat ook intensief samenwerken met de Universiteit Twente (UT). De UT heeft geavanceerde faciliteiten in huis voor materialenonderzoek, zoals het MESA+ NanoLab en ook kennis van onder meer besturingselektronica en artificial intelligence. “Deze kennis samenbrengen om een rol van betekenis te spelen in de energietransitie, betekent dat we samen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ‘sustainable development goals’”, aldus bestuursvoorzitter Victor van der Chijs van de UT.

Samenwerking met bedrijven op Technology Base

Technology Base is een geconditioneerde omgeving voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en pre-produceren. Het is een wijds uitgestrekt terrein van in totaal 220 hectare. Het is dé plek voor ambitieuze bedrijven die veel vrijheid nodig hebben. Bedrijven die grenzen willen verleggen en ruimte nodig hebben om nieuwe producten te testen en uit te proberen. Het gebruik van de karakteristieke plek en de samenwerking tussen innovatieve technologie bedrijven is de kern van Technology Base. Kees Koolen: “Dit is een perfecte locatie voor een campus waar technici kunnen werken en verblijven. Technology Base heeft de ruimte om een mooie werkplek te maken. De R&D Campus wordt een park met kantoren die je van buitenaf niet ziet. De gebouwen worden ingepast in de omgeving.

Onno van Veldhuizen, burgemeester gemeente Enschede en voorzitter Regio Twente is verheugd over de plannen op de voormalige vliegbasis: “Technology Base biedt Lithium Werks niet alleen de mogelijkheid om een hightech onderzoekscentrum te bouwen, maar maakt het ook mogelijk om uitgebreide testprogramma's uit te voeren, gecombineerd met de ervaringen van de Twente Safety Campus, inclusief de brandweer, die ook op Technology Base is gevestigd. Samen kunnen we de wereld schone energie beloven. We staan voor de doorbraak van een volledig nieuwe bedrijfstak gevestigd in Twente, met diensten en producten die ‘Made in Twente’ zijn