Oost NL

Provincies Gelderland en Overijssel investeren voor behoud industriële vitaliteit in Oost-Nederland

De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als (markt)benadering, waardeketens, product, productieproces en organisatie. Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is. De provincies Overijssel en Gelderland stellen daarom samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry. 

> Update 10 juni: Bedrijven uit Gelderland kunnen nu ook een aanvraag indienen. 

boost vouchers

De gezamenlijke, extra financiële stimulans van de provincies is een reactie op het actieplan "Redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland van BOOST Smart Industry, het Oost-Nederlandse platform voor de industrie. Zij merkt op dat de coronacrisis ervoor zorgt dat de industriële bedrijven het zwaar hebben of gaan krijgen. De industrie wordt getroffen in liquiditeit en omzet en zal zich moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. BOOST Smart Industry concludeert dat industriële bedrijven hier steun bij nodig hebben, omdat het expertise vraagt die de bedrijven veelal zelf niet in huis hebben. "We moeten nu samen in actie komen en alles doen om de vitale maakindustrie te houden!", aldus initiatiefnemer Piet Mosterd van AWL uit Harderwijk en BOOST kopgroeplid.

Aanvraag indienen

Bedrijven die een kritische positie in de industriële keten vervullen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te kunnen overleven, kunnen een voucher aanvragen om de benodigde expertise in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van turn-around plannen en scenario-ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun vraag voor ondersteuning indienen bij BOOST Smart Industry of haar partners.

Het “Actieplan redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland”, de hierbij betrokken organisaties en de voorwaarden om in aanmerking te komen zijn voor Overijssel vanaf 3 juni 's middags hier beschikbaar, voor Gelderland vanaf 10 juni. 

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Zij toetst op basis van de opgestelde criteria of een aanvraag voldoet en in aanmerking komt voor ondersteuning. 

Wilt u meer weten over de BOOST vitale industrie voucher of over de activiteiten van BOOST Smart Industry, kijk dan verder op onze site, of neem contact op met een innovatiemakelaar van Novel-TRCT GelderlandKennisport Regio ZwolleMetaalunieFMEVMO of Oost NL.

Informatie, criteria en voorwaarden

Lees hier de criteria en voorwaarden

Contact

Bij vragen over de voucher afhandeling kunt u contact opnemen met Oost NL, bij voorkeur via boostvitaal [at] oostnl [dot] nl. Of u belt met Oost NL via 088 667 01 00 en vraagt naar Judy de Leeuw of Eileen Geelhoed.