Oost NL

Provincie Overijssel geeft met GO4Export impuls aan export mkb

GO4Export is op 15 juni - tijdens de opening van Techconn in Hengelo - officieel van start gegaan. Fons de Zeeuw, manager International bij Oost NL, ontving de opdracht tot uitvoering van exportstimuleringsprogramma ‘GO4Export’ uit handen van Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, provincie Overijssel. Voor mkb'ers in Overijssel met exportplannen is het GO4Export programma een uitgelezen kans om internationaal te kunnen slagen.

Start GO4Export

‘Mkb-bedrijven in Overijssel die willen exporteren naar een voor hen nieuwe buitenlandse markt of hun bestaande internationale afzet willen intensiveren, ervaren veel knelpunten bij het internationaal zakendoen. Het programma GO4Export biedt gerichte ondersteuning aan deze ondernemers. Dit versterkt de internationale concurrentiepositie van Overijssel en stimuleert werkgelegenheid, zowel kwantitatief als kwalitatief’, aldus Van Hijum

De aanpak bestaat uit 2 actielijnen:
- Informeren en verbinden: realisatie van een interactief webportal GO4Export.nl, organisatie van regionale handelstafels, Jaarlijks GO4Export event, Follow up op internationale Hanzedagen.

- Faciliteren: organisatie van economische missies, E-commerce & Export, Samenwerking MKB & Onderwijs, Profilering HTSM profiel Overijsel in m.n. Duitsland, versterken van de relatie met China, provincie Lyaoning.

In 2016 gaf Provinciale Staten van Overijssel goedkeuring aan het beleidskader Overijssel innoveert en internationaliseert. Op basis van dit beleidskader kreeg Oost NL de opdracht een driejarig uitvoeringsprogramma op te stellen in samenwerking met een groep vertegenwoordigers van het mkb en kennisinstellingen in Overijssel.

GO4Export sluit met haar activiteiten aan bij de bestaande basisinfrastructuur voor ondersteuning van het mkb (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO en KvK).

Naast Oost NL committeren de volgende regionale partijen zich aan het programma:
- VNO-NCW Midden (in afstemming met MKB midden, Metaalunie, FME)
- Saxion Hogeschool (in afstemming/samenwerking met Windesheim en Universiteit Twente)
- MKB Deventer
- Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)
- World Trade Center Twente
- Kennispoort regio Zwolle (Trade Office Zwolle)
- Novel-T

Het World Trade Center Twente is onder andere betrokken bij de uitvoering van economische missies.