Header fallback 1

Perspectieffonds Gelderland investeert €200 miljoen in ondernemingen en projecten met oplossingen voor de toekomst

De Provincie Gelderland heeft eind januari een belangrijk besluit genomen waarmee akkoord is gegeven op het Perspectieffonds Gelderland met een beschikbaar vermogen van €200 miljoen. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL gaat dit fonds beheren en daarbij naast financieel rendement juist het maatschappelijk rendement van het fonds borgen. Bedrijven en projecten waarin het fonds investeert moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Het fonds zal investeren in samenwerking met andere mede-investeerders, waardoor uiteindelijk zo’n 400 miljoen tot 1 miljard euro geïnvesteerd zal worden in Gelderland.

perspectieffonds Gelderland

Het besluit voor dit Perspectieffonds past binnen de Strategische Agenda van de Provincie Gelderland. Focus van het fonds ligt op het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen en projecten die zich bezig houden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Het doel is om deze investering van de provincie te vermeerderen met financiering en ontwikkelkracht van private bedrijven, beleggers en andere overheden.

Jan Markink, gedeputeerde Gelderland: “Met Perspectieffonds Gelderland creëert de provincie slagkracht waarmee we ondernemingen en projecten de ruimte geven om hun innovaties en uitvoerend vermogen te versnellen op terreinen waar we vandaag, morgen en overmorgen de grote maatschappelijke uitdagingen zien. Denk aan transities in Voeding, Gezondheid, Energie en een Duurzame Samenleving.“ De provincie Gelderland zet het fonds op afstand. Oost NL voert het beheer van het fonds en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid om dit fonds van €200 miljoen goed te besteden.

Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: ”We beoordelen kritisch hoe veelbelovend businessplannen zijn. Als we overtuigd zijn van niet alleen de financiële maar ook de maatschappelijke opbrengst, dan kunnen wij met onze investeringen drempels wegnemen voor een nieuwe groeispurt van innovatieve business cases. Naast investeren zetten we ook  de ontwikkelkracht van Oost NL in om integrale lange-termijnprogramma’s aan te jagen met het vizier op de  Gelderse maatschappelijke uitdagingen. Dit doen wij door partijen bij elkaar te brengen, activiteiten rond deze uitdagingen met elkaar in samenhang te brengen waaruit  goede business cases tot stand komen of nog beter worden.”

Herinvesteren van winst in nieuwe maatschappelijke innovaties
Een belangrijke voorwaarde voor het Perspectieffonds is dat het fonds financieel en maatschappelijk rendement moet blijven opleveren. De Jong: “De spelregels zijn heel duidelijk als kader waarbinnen het fonds zich beweegt. Als wij investeren in een business case, dan zijn er altijd ook andere investeringspartners en moeten we op enig moment onze investering kunnen terugverdienen. Zodat we opnieuw kunnen investeren in nieuwe business cases. Een zogenoemd revolverend rendement.”

Oost NL beoordeelt investeringsmogelijkheden van bedrijven en projecten allereerst op de verwachte maatschappelijke opbrengst. De Jong: “Het belangrijkst is dat we tastbare resultaten kunnen verwachten van innovaties op maatschappelijke thema’s en vraagstukken waar de samenleving oplossingen voor nodig heeft. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de samenleving wordt er beter van en we kunnen doorgaan met investeren in weer nieuwe, veelbelovende business cases.” De eerste fase van werving en beoordeling van businessplannen is reeds gestart.