Oost NL

P8 Software krijgt tijd voor uitbreiding portfolio door overbruggingslening

​P8 Software uit Varsseveld maakt applicaties voor grondbezitters en de belanghebbenden in de vastgoedmarkt. De markt voor dergelijke applicaties is erg specialistisch en de potentiële markt voor verdere uitbreiding beperkt. Voor de toekomst is P8 Software al een tijd op zoek naar een uitbreiding van haar product-portfolio en daarmee een verbreding van de klantenkring. De product-uitbreiding werd gevonden in het inlezen, combineren en analyseren van vastgoedinformatie. De ontwikkeling hiervoor was al ingezet, maar door de corona-uitbraak stond de omzet onder druk. De ontwikkeling stopzetten was voor mede-eigenaar Eric Heersink geen optie. De door Oost NL toegekende Corona-OverbruggingsLening bood uitkomst.

sccreenshot

Beeld: Screenshot van het softwareproduct

​​P8 maakt software voor grootgrondbezitters, landgoedeigenaren en rentmeesters. "De mate van innoveren op ICT-gebied verschilt erg binnen deze groep: enkele klanten hebben hun werkprocessen volledig geautomatiseerd in ons pakket terwijl anderen nog aan het begin staan en gegevens voor het eerst digitaal vastleggen" vertelt Heersink. Tot de klanten van P8 behoren 10 van de 12 provincies, meerdere waterschappen en gemeentes, Staatsbosbeheer, Rentmeesters en particuliere bedrijven met veel gronden en vastgoed. "Wij hebben een product dat het hele proces van aankoop, verkoop en pacht regelt. Voor een deel is het een geografisch informatiesysteem en voor een deel een contractadministratiesysteem."

Alles-in-één-oplossing

Een alles-in-een-oplossing dus voor grootgrondbezitters. P8 profiteerde van het uiteenvallen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), waardoor lokale overheden zelf voor hun grondbezit verantwoordelijk werden. De softwareoplossing van P8 vulde het gat in de markt. Het ging dan ook goed met het bedrijf voor de coronacrisis. Heersink: "In een paar jaar zijn we redelijk gegroeid. We hebben inmiddels best veel klanten. Zo hebben we bijna alle provincies en driekwart van de Waterschappen als klant."

Maar afhankelijkheid van één product maakt kwetsbaar. Daarom was Heersink met P8 Software begonnen met de ontwikkeling van een nieuw softwareproduct – "Alleen door de coronacrisis werd ons die tijd niet gegund", vertelt Heersink over het moment dat het coronavirus uitbrak en de economie door de maatregelen stil kwam te liggen. "Voor een deel hebben we vaste contracten bij onze klanten. Dus een deel van de inkomsten bleef overeind. Maar omdat alle overheden besloten thuis te gaan werken zijn er bijna geen uuropdrachten binnengekomen. Daar zijn we toch voor de helft van afhankelijk." Daarom deed P8 een beroep op de Corona-OverbruggingsLening.

Data-oplossing voor vastgoed

Met de lening heeft P8 wel de mogelijkheid om de ingezette ontwikkeling af te ronden. Met het nieuwe product biedt het bedrijf een oplossing voor het bundelen van de grote hoeveelheid informatie over percelen en gebouwen.  "In de wereld van vastgoed gaat heel veel data om. Wij hebben een business intelligence systeem ontwikkeld, waarmee data op echtheid gecheckt kan worden en die de historie van percelen inzichtelijk maakt. Met onze tool kun je de juiste informatie naar boven halen. Dat kan bijvoorbeeld voor gemeenten een handig instrument zijn om na te gaan of alle belastingen die geheven kunnen worden ook daadwerkelijk worden geïnd."

Reden genoeg om met vertrouwen naar de toekomst te kijken: "We verwachten het nieuwe product in september of oktober te kunnen lanceren. Daar hebben we veel vertrouwen. De ontwikkeling naar data gedreven werken en datascience gaan door. Daar sluit ons product goed bij aan", besluit Heersink. 

Corona-OverbruggingsLening

Het kabinet heeft €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), waaronder Oost NL, verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL). Meer weten? Kijk op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening