Oost NL

Optimalisatie dienstverlening centraal tijdens meet-up Oost NL en RVO

Op donderdag 15 september vond een kennisuitwisseling plaats tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ontwikkelmaatschappij Oost NL. Het doel was om elkaar beter te leren kennen en de dienstverlening naar ondernemers toe nog beter op elkaar af te stemmen. Tijdens deze bijeenkomst zijn ca. 45 mensen - verdeeld over beide organisaties – groepsgewijs in gesprek gegaan over het optimaliseren van de dienstverlening richting elkaar en ook vooral richting ondernemers.

Omslag smoelenboek Oost NL RVO.jpg

De uitwisseling stond niet op zichzelf, al jarenlang is er goed contact tussen Oost NL en RVO, maar op deze schaal heeft lang geen uitwisseling plaatsgevonden, mede vanwege de coronabeperkingen. Theo Föllings, directeur Business Development bij Oost NL, zegt hierover: “Ik vind het belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden, projecten en programma’s op elkaar afstemmen en ondernemers snel en efficiënt kunnen doorverwijzen waar nodig”.

Er zijn veel kansen om in de toekomst nog beter samen te werken en voorbeelden zijn er te over. Zo werkt het Trade en Innovate team van RVO en het team International van Oost NL al jarenlang intensief samen. Ook is er een uitgesproken samenwerking tussen de business developers van Oost NL en het octrooicentrum van RVO. Daarnaast vindt ook op gebied van financiering intensief contact plaats, bijvoorbeeld in het kader van de vroege fase financieringen.  

Toch is er ook voldoende ruimte voor verbetering. Zo helpen we vaak dezelfde ondernemers en hebben we allemaal behoefte aan inzicht op lokaal, regionaal en nationaal niveau om zo onze dienstverlening verder te verbeteren. Kennismanagement is daarbij van cruciaal belang, maar het delen van gegevens niet altijd eenvoudig vanwege beperkende wet- en regelgeving. We zullen moeten kijken wat we wel en niet mogen delen en waar we aanvullende afspraken kunnen maken om zo onze dienstverlening naar ondernemers te verbeteren. Martine Tragter, regio liaison van RVO vult aan: “Onze eerstvolgende stap is om experts van beide organisaties op dit vlak te verbinden, zodat we een basis leggen voor betere inzichten en het delen van de juiste data”.

Collega’s vanuit beide kanten kijken terug op een succesvolle ochtend die zonder meer een vervolg gaat krijgen op diverse fronten. RVO en Oost NL blijven periodiek met elkaar in contact en hopen het goede voorbeeld te geven, want alleen ga je wellicht harder, maar samen kom je verder!