Oost NL

Openstelling MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Gelderse mkb-ers, die kapitaal nodig hebben voor innovatie in de sectoren food, health, tech en energy én cross-overs, kunnen vanaf nu gebruik maken van het fonds MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). MKG richt zich hiermee dus ook op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren, die nu door covid-19 moeilijk aan kapitaal komen. De provincie Gelderland stelt via Topfonds Gelderland hiervoor € 11 miljoen beschikbaar.

mkg

​Gelders gedeputeerde voor economie, Christianne van der Wal, "Juist in tijden van covid-19 is het belangrijk om te zorgen voor voldoende middelen voor innovaties in de sectoren food, health, tech, energy en cross-overs. Ook voor Gelderse mkb-ers, want ook die hebben problemen bij het financieren van hun innovaties. Want innovaties in die sectoren dragen bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Met dit fonds helpen we mkb-ers de coronacrisis te overbruggen en een sterke basis te bouwen voor herstel straks en een versterking van de Gelderse economie op lange termijn. Hoe mooi zou het zijn als onze Gelderse ondernemers er in slagen om daar geld mee te verdienen en banen te creëren?"

Oost NL is fondsmanager van Topfonds Gelderland en investeert hiermee in bedrijven met groeiambitie. Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: "Innovatieve mkb-ers zijn cruciaal voor de innovatiekracht en het toekomstige verdienvermogen van Gelderland. Precies voor deze groep stelt de provincie Gelderland kapitaal beschikbaar. Daarmee blijven innovatieve ondernemers in Gelderland in staat te werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit leidt tot banen en een sterkere regionale economie.'' Gelderse ondernemers in verschillende fases en actief in de ontwikkeling van innovatieve technieken in de sectoren food, health, tech en energy kunnen voor deze middelen terecht bij Oost NL. Oost NL neemt dan deel in het aandelenkapitaal of verstrekt leningen.

De  looptijd van dit fonds is drie jaar en het betreft een tijdelijk fonds ter overbrugging van de gevolgen van covid-19. De voorwaarden van het MKG zijn dezelfde als bij het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG). Ondernemers die op zoek zijn naar meer informatie over MKG kunnen zich rechtstreeks richten tot Oost NL.