Header fallback 1

Openstelling MIT haalbaarheidssubsidie 4 april

Wil je als mkb-ondernemer een haalbaarheidsproject laten uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Dan is de MIT-haalbaarheidsregeling mogelijk iets voor jou. Dit jaar is de openstelling van deze regeling op 4 april. Het is zowel in Gelderland als Overijssel mogelijk om de subsidie aan te vragen.

money-2696219_1920 (3).jpg

De subsidie (met een vast bedrag van € 20.000,-) ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen haalbaarheidsvragen aanlopen. Jaarlijks zijn er meer aanvragers dan dat er budget beschikbaar is. Het is daarom van belang om op de dag van openstelling een complete aanvraag in te dienen, deze aanvragen gaan namelijk mee in de loting.

Stimulans voor haalbaarheidsonderzoek

In deze beginfase van een proces is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleert de overheid bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Innovaties moeten bijdragen aan één of meer maatschappelijke thema's. Deze thema's zijn:

  • Energie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Maatschappelijk Verdienvermogen.

Aanvragen moeten worden ingediend bij de provincie waarin de onderneming gevestigd is.

Oost NL beoordeelt voor de beide provincies het modelprojectplan op de inhoudelijke voorwaarden en adviseert in de beoordeling. Het is binnen deze regeling niet mogelijk om vooraf een projectvoorstel in te dienen en/of te laten toetsen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure in Overijssel en over de aanvraagprocedure in Gelderland