Oost NL

Oost NL geeft impuls aan medicijn dat acute bloedingen stopt

​De ontwikkeling van een medicijn dat acute bloedingen direct kan tegen gaan is dichterbij met een investering van Oost NL in Alveron Pharma. De acute bloedingen kunnen ontstaan als ongewenst effect van bloedverdunners (anticoagulantia). Het Nijmeegse bedrijf kan met de investering vervolgstappen zetten in de ontwikkeling van het medicijn waar alle patiënten die bloedverdunners gebruiken baat bij hebben.

Alveron team

Trombose, als mogelijk gevolg van aderverkalking of hart ritme stoornissen, is een aandoening waarbij het bloed stolt op een plaats waar dat niet hoort te gebeuren. Om de vorming van dit soort bloedstolsels tegen te gaan, zetten artsen bloedverdunners in. Bloedverdunners brengen echter weer een verhoogde kans op acute bloedingen met zich mee, waarvan de complicaties voor patiënt levensbedreigend kunnen zijn. Als zich zo'n een acute bloeding voordoet, moet een arts onmiddellijk een 'tegengif' toedienen om de effecten van de bloedverdunner tegen te gaan en zo de bloeding te stoppen. "Wij hebben bij Alveron een medicijn ontwikkeld dat in geval van nood in staat is om de 'ongewenste' effecten van bloedverdunners terug te draaien, zonder dat de patiënt hierbij risico loopt op de vorming van ongewenste bloedstolsels," legt Ben Nichols, CEO van Alveron Pharma uit.

15 miljoen

Wereldwijd gebruiken ongeveer 15 miljoen patiënten bloedverdunners. Zo'n 2 à 3% daarvan kan ten gevolge hiervan te maken krijgen met een acute bloeding. De verwachting is dat met een vergrijzende wereldpopulatie het aantal gebruikers van bloedverdunners in de toekomst verder toeneemt. Een acute bloeding het hoofd bieden is in de praktijk lastig, zeker als de patiënt bloedverdunners gebruikt. De keuze welke 'reversal'-methode wordt ingezet is afhankelijk van het middel dat voor handen is, de klinische urgentie en de ernst van de bloeding.

"Het voordeel van ons medicijn is dat het universeel inzetbaar is, waardoor de arts niet eerst hoeft te bepalen welk type bloedverdunner de patiënt gebruikt. In geval van nood kan een arts dus een stuk sneller handelen, wat voordelen biedt ten opzichte van de bestaande oplossingen," legt Ben Nichols uit. Hij is dan ook blij met de financieringsronde. "Met deze investering kunnen we verder onderzoek naar het medicijn doen en een eerste klinische studie afronden. De ontwikkeling van een medicijn is een prijzig en langdurig traject. Het geeft vertrouwen dat de investeerders de potentie van ons medicijn zien," aldus Nichols.  

Investering

Oost NL investeert samen met Thuja Capital en Waterman Ventures in Alveron Pharma. Wilko de Vette, teammanager Health van Oost NL, toont zich tevreden met de investering: "Alveron heeft een veelbelovende oplossing in handen voor een aantoonbare medische noodzaak. Door de vergrijzing zal de vraag naar medische innovaties alleen maar toenemen. Om kwalitatief goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden is het van belang te blijven investeren in innovatieve bedrijven zoals Alvaron Pharma."

Foto van links naar rechts: Alex Zwiers, Ben Nichols en Stephan Peters