Oost NL

Oost-Nederland levert innovaties voor nationale en Europese opgaven

Het kabinet trekt vanuit het Nationaal Groeifonds 5 miljard euro uit en reserveert 1,3 miljard euro voor projecten die moeten zorgen voor duurzame en economische groei in Nederland. In veel van deze 28 projecten doen bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisatie uit Oost-Nederland mee. Uit de keuze voor de voorstellen blijkt dat het Rijk de innovatiekracht van Oost-Nederland omarmt voor het aanpakken van de grote opgaven in het regeerakkoord.

Groeifondsaanvragen (1).png

“Het kabinet durft te investeren in de ontwikkeling van technologie en innovaties waar Oost-Nederland sterk in is: veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Wij zetten samen met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, regio’s, gemeenten en andere partners de komende jaren vol in op een groene en digitale economie. Daarmee helpen wij een oplossing te vinden voor de uitdagingen waar we wereldwijd voor staan”, aldus de gedeputeerden Van Hijum en Witjes van de provincies Overijssel en Gelderland en  algemeen directeur De Jong van Oost NL.

Aanbod van vakmensen

De provincies Overijssel en Gelderland zijn blij met de toekenningen voor de Nationale LLO-katalysator en de Opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs, die de vraag en het aanbod van goed opgeleide arbeidskrachten dichter bij elkaar brengen. Voor de transities op het gebied van energie, landbouw, zorg en klimaat zijn vakmensen nodig. Daarom is het goed dat binnen het Groeifonds ook ruimte is om te investeren in het Leven Lang Ontwikkelen.

Fotonica, robotica en de hightech maakindustrie

In Oost-Nederland wordt daarnaast hard gewerkt aan de ontwikkeling van fotonica. Door licht in plaats van elektriciteit te gebruiken, worden chips sneller, efficiënter en energiezuiniger. Met de toekenning van PhotonDelta kunnen de fotonica-centra in Oost-Nederland hun positie verder verstevigen. Ook de hightech maakindustrie is goed vertegenwoordigd in Oost-Nederland. Met het voorstel NXTGEN HIGHTECH wil het Nederlandse ecosysteem in 2040 de beste van Europa zijn. Hightech apparatuur wordt onder andere gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria. Het Robotlab voor zelflerende materialen is een volledig geautomatiseerd laboratorium. De combinatie van AI en chemische robotica, op een plek in Oost-Nederland, is wereldwijd een unicum.

Natuur en leefomgeving

Het voorstel Werklandschappen van de Toekomst wil bedrijventerreinen, die circa 30 procent van het bebouwde oppervlak beslaan, transformeren naar industrieterreinen en werklocaties van de toekomst. In de bouw- en technieksector werken veel partijen samen, maar dit kan nog beter. Zeker met de grote opgaven op het gebied van woningbouw, renovatie en beheer van infrastructuur. Het bouw- en techniek innovatiecentrum Toekomstbestendige Leefomgeving wil dat via publiek-private samenwerking, partijen samen aan de slag gaan met maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

Het Groeiplan Watertechnologie helpt de wereldwijde waterschaarste tegen te gaan en zorgt voor schoon en voldoende drinkwater in Nederland. In Oost-Nederland werken Waterschapen, buurprovincies, Vitens en het bedrijfsleven samen om dit waar te maken. Het project NL2021 het groene verdienvermogen kijkt naar de klimaatbestendig gebruik van land- en watersystemen. Ook hier werken de provincies samen met waterschappen, natuurorganisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Energietransitie

Het project Duurzame MaterialenNL wil met behulp van het Groeifonds toe naar het gebruik van duurzame en circulaire materialen. In Oost-Nederland werken veel partijen samen aan schone en circulaire productieprocessen. Met Groenvermogen II wordt de productie van waterstof, een alternatieve brandstof, verder opgeschaald. Een mooie aanvulling op alle initiatieven in Oost-Nederland op het gebied van energietransitie. Ook het project Luchtvaart in Transitie gaat onder andere op zoek naar een alternatieve brandstof om de negatieve effecten van vliegen tegen te gaan.

Strategische Innovatie Investeringsagenda

De toekenningen en reserveringen uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds omvatten een deel van de plannen waarin vanuit Oost-Nederland geïnvesteerd wordt. De provincies, regio’s en Oost NL investeren in innovaties op gebied van veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. De plannen van de provincies Overijssel en Gelderland en Oost NL zijn samengevat in de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda.