Oost NL

Oost-Nederland is hét living lab voor Smart Energy Hubs

Dat staat in de position paper dat Oost NL namens diverse regionale partijen in de provincies Gelderland en Overijssel, heeft laten opstellen door de bureaus Stratelligence en Ekinetix.

energy  hubs

Lees de rapportage op de website van Oost NL.

In Oost-Nederland zijn industrie, technologiebedrijven en kennis-en onderzoeksinstellingen in staat oplossingen te ontwikkelen, maken en testen die bijdragen aan de energietransitie en het verlagen van de CO2-uitstoot.

De regio laat hiermee zien dat zij graag slim benut wil worden: Door onze technologiebedrijven, onze maakindustrie, onze testfaciliteiten en onze kennis- en innovatieprogramma’s gebruiken en door te zorgen dat Smart Energy Hubs (slimme decentrale energiesystemen) worden gebouwd.

Smart Energy Hubs zijn slimme decentrale energiesystemen waar lokaal duurzame energie wordt geproduceerd, opgeslagen en gebruikt door industrie, vervoer en woningen. Vraag en aanbod van energie moeten in alle seizoenen in evenwicht zijn. De tijdelijke opslag van duurzaam opgewekte energie is vaak nog een struikelblok. Ook ontstaat onherroepelijk filevorming op het elektriciteitsnet, als steeds meer duurzame energie lokaal wordt opgewekt en wordt geleverd aan het net.

Welke smart energy hubs en initiatieven daarvoor zijn er dan zoal in ‘kraamkamer’ Oost-Nederland? Een greep: In Deventer is een schaalbaar waterstofsysteem in de maak: GROHW. Dit richt zich op technische en economische kansen voor de opwekking, opslag en distributie van groene waterstof, zuurstof en restwarmte. Voor optimale afstemming van vraag en aanbod is een uniek digitaal handelsplatform in ontwikkeling.

In Zutphen werken bedrijven met lokale energiecoöperatie GldH2 aan een waterstoffabriek die industrie op De Mars en in de wijde omgeving van waterstof gaat voorzien. Ook in de H2Hub Twente werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan waterstofprojecten, gericht op toepassingen in het midden- en kleinbedrijf. Zo’n samenwerking vind je ook in Arnhem, waar de haalbaarheid van een waterstofsysteem wordt getoetst.

Meer slimme decentrale energiehubs

Meer industriegebieden in Oost-Nederland worden decentrale energiehubs. Zo werkt Hessenpoort Zwolle aan een duurzaam decentraal energiesysteem, waarbij netcongestie wordt voorkomen door innovaties in energieopslag en waterstof. Ook Park 15 in Nijmegen zet hier op in, net als XL Businesspark in Almelo, waar in demonstratieveld New Energy Garden-NL ook nieuwe energiesystemen getest kunnen worden.

Bij Innofase in Duiven wisselen bedrijven verschillende lokaal opgewekte energie- en waterstromen uit en verkennen hoe waterstoftechnologie dit kan versterken. In Arnhem worden door test-, inspectie- en certificeerbedrijf Kiwa de nieuwste waterstofproducten getest. Kiwa en Alliander doen ook ervaring op met een demo-waterstofhuis, vooruitlopend op een Lochems project waar in 2021 eerste woningen worden aangesloten op waterstof.

Meer informatie?

Neem contact op met Oost NL, Liane van der Veen en Marc Leeuw, via download het onderzoek en een overzichtskaart met alle smart energy hubs via www.oostnl.nl.