Oost NL

Oost-Nederland benut kansen nieuw Europees innovatieprogramma: Vier I3-projecten in 2023 van start

Innovatieprojecten op het gebied van waterstof, gezondheidszorg, 3D-printen en duurzaam textiel ontvangen Europese bijdrage

De Europese Commissie heeft vier voorstellen voor innovatieve projecten goedgekeurd waar ook het Oost-Nederlandse mkb aan deelneemt. De projecten worden gecofinancierd vanuit het I3-programma, een nieuw instrument van de Europese Unie. I3 ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe interregionale waardeketens die bijdragen aan de energietransitie, circulaire economie en digitalisering. In totaal investeert de Europese Unie ruim 35 miljoen euro in de vier Europese projecten.

I3

Bij de vier projecten zijn er, naast (Oost-)Nederlandse bedrijven, tientallen Europese bedrijven en organisaties betrokken. Naast financiering van de EU financiert het bedrijfsleven de projecten voor 30% zelf. 

Hy2market is een van de projecten en beoogt onder meer de bestaande samenwerking op het gebied van waterstof tussen Oost-Nederland en Noord-Nederland te versterken. Het project richt zich daarbij op groene waterstofproductie en waterstofinfrastructuur. Vanuit Oost-Nederland doen Firan (dochter van Alliander), HyET Hydrogen en Demcon mee aan het project.

I3 ondersteunt daarnaast RegioGreenTex, een initiatief dat de huidige valkuilen van een circulair-economiemodel binnen de textielindustrie in de gehele EU in kaart brengt en verkleind. Wageningen University & Research, Oost NL, Saxcell en Regionaal Textielsorteercenturm Twente zijn vanuit Oost-Nederland betrokken bij het project.

HealthChain is een vraaggestuurd programma gericht op digitale oplossingen voor de gezondheidszorg. Aan HealthChain doen Oost NL en het Rijnstate Ziekenhuis mee. Philips Medical Systems gaat een voucherregeling voor mkb uitvoeren in, onder andere, Oost-Nederland. Vorige week vond in Murcia (Spanje) de kickoff van het programma plaats.

Tot slot is 3DP een project dat zich gaat richten op het optimaliseren van productieprocessen bij 3D-printtechnologie. Aan 3DP doen twee Oost-Nederlandse bedrijven mee: Opiliones en OceanZ. 

“Mooi dat deze 4 Oost-Nederlandse projecten gehonoreerd zijn. Want het is het niet meer de vraag óf bedrijven met circulariteit, digitalisering en energietransitie aan de slag moeten maar hóe ze dat kunnen doen. En daar gaan deze projecten mee aan de slag. Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten!”, zegt Helga Witjes, gedeputeerde Economie bij de provincie Gelderland.

“Het is goed te zien dat de Europese Unie het belang van circulaire economie, digitalisering en energietransitie samen met ons onderstreept. Door deze bijdrage kunnen bedrijven nog beter inzetten op innovatie. Op deze manier zetten wij stappen naar  een duurzamere toekomst’, zegt Eddy van Hijum, gedeputeerde economie Overijssel.

Bekijk op dit dashboard de verschillende partners van de I3-projecten: I3-Dashboard Oost-Nederland

I3: Interregionale Innovatie Investeringen

Oost NL en de provincies Overijssel en Gelderland werken in het Vanguard Initiative met andere Nederlandse provincies en Europese regio’s samen om Europese industriële waardeketens te ontwikkelen. De oprichting van het I3-fonds en de goedkeuring voor deze initiatieven is goed nieuws voor bedrijven die zich bezighouden met technologische vernieuwing en innovatie in gezondheidszorg, energie, industrie en circulaire economie. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat innovaties sneller naar de markt komen. Inmiddels zijn we druk bezig met de begeleiding van projectaanvragen voor de komende toekenningsronde van I3”, zegt Wendy de Jong, algemeen directeur bij Oost NL.

Projecten rond slimme productie en de groene en digitale transitie komen in aanmerking. Het I3-instrument ondersteunt interregionale samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers, non-profit organisaties en overheden. De partners identificeren welke prioriteiten zij delen en welke projecten ze verder uitwerken. Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. I3 is gebaseerd op de zogeheten Smart Specialisation Strategies (S3) van de verschillende regio's. Voor Oost-Nederland zijn hiervoor de Think East Netherlands thema's Smart Energy; Clean & Circulair; Digital Economy & Industry, Food en Medtech & Prevention leidend.

EU