Oost NL

Onderzoek GUESS: meer afstudeerders willen ondernemen, maar nog altijd meer mannen dan vrouwen

De Global University Enterpreneurial Spirits Students’ Survey (GUESS) is een terugkerend onderzoek naar de beweegredenen van studenten die na of tijdens hun studie als ondernemer aan de slag gaan. Innovatieve ideeën zijn nodig om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het is daarom voor zowel beleidsmakers als onderwijsinstellingen erg interessant om te weten te komen wat de redenen zijn om een bedrijf te starten en hoe ze hierbij zo goed en kritisch mogelijk kunnen ondersteunen. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Twente met ondersteuning van Oost NL.

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash.jpg

Uit de onderzoeksresultaten voor Nederland blijkt dat een derde (33 procent) van de studenten vijf jaar na hun studie het liefst als ondernemer aan de slag gaan. Aanzienlijk hoger dan werken voor een groot bedrijf (21,5 procent), een mkb-organisatie (12,5 procent) of een klein bedrijf (5,9 procent). Een eigen bedrijf opstarten direct na de studie is de ambitie van 14 procent van de mannelijke respondenten. Bij de vrouwelijke respondenten is dit 8,2 procent, een stijging van ruim 5 procent ten opzichte van de resultaten in 2013-2014 (toen 3 procent).

“Voor ons is het heel interessant om meer te weten te komen over de drijfveren van jonge ondernemers. De duidelijke verschillen in hoe mannelijke en vrouwelijke afstudeerders de stap naar het ondernemerschap maken, geeft ons handvatten om onze eigen dienstverlening te verbeteren naar de wensen en behoeften voor beide doelgroepen. Dit past ook helemaal bij onze deelname aan Fundright, waarbij we een divers ecosysteem nastreven waarbij een aanzienlijk deel van onze portfoliobedrijven is opgericht of wordt gerund door een vrouw”, stelt Hester Tak, investment manager Health bij Oost NL.

Onderwijs en ondernemerschap

Ook is onderzoek gedaan naar studenten die tijdens hun studie een onderneming starten. Hoewel de combinatie van studeren en ondernemen erg veel tijd kost, stelt 35 procent van de respondenten dat ze het oprichtingsproces nog vóór het einde van hun studietijd afronden. Voor 17,5 procent is dit net na het voltooien van de studie. Opvallend is dat veel meer mannelijke respondenten (30,6 procent) kiezen voor (keuze)vakken over ondernemerschap in vergelijking met vrouwelijke respondenten (18,7 procent).

“Een onderwijsinstelling is niet zelden een vruchtbare voedingsbodem voor goede ideeën en innovatieve oplossingen. Met het aanbieden van onder andere colleges en programma’s over ondernemerschap dragen onderwijsinstellingen actief bij aan het omvormen van deze initiatieven naar de start van een succesvol bedrijf. Als Oost NL willen we ook deze jonge bedrijven waar mogelijk en al vroeg in het proces ondersteunen. Over een jaar of twee wordt het onderzoek nogmaals uitgevoerd. Wij hopen dat alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) dan zullen participeren, zodat we een nog vollediger beeld van de drijfveren van ondernemende studenten krijgen”, stelt Lise van den Bosch, investment manager Food bij Oost NL.