Oost NL

OHG geeft nieuw leven aan leegstaand NYMA-terrein

Leegstaand vastgoed en verouderde bedrijventerreinen zijn weinig aantrekkelijke vestigingslocaties voor ondernemers. Om deze gebieden om te toveren tot gebieden waar het prettig wonen en werken is, zijn frisse en duurzame ideeën nodig. In opdracht van de provincie Gelderland helpt OHG initiatiefnemers bij het initiëren, ontwikkelen en financieren van transformatieplannen. Zo ook de ondernemers van De Smeltkroes in Nijmegen, die in hun zoektocht naar een nieuwe plek voor 130 creatieve ondernemers uitkwamen bij de oude fabriekshallen van kunstzijdespinnerij NYMA.

ohg nyma

De Smeltkroes Coöperatie geeft plek aan 130 ondernemers, die nu gevestigd zijn in de voormalige Honigfabriek in Nijmegen. Eind 2021 wordt dit terrein ontruimd en klaargemaakt voor de bouw van woningen. Het tijdelijke initiatief De Smeltkroes wordt voortgezet als NYMA makersplaats. Op een oud fabrieksterrein slechts een paar honderd meter verderop is er een duurzame oplossing gevonden voor de huisvesting voor de NYMA makersplaats, een plek waar 250 creatieve ondernemers aan de slag kunnen. Het NYMA-terrein bestaat uit de NYMA-fabrieksgebouwen (de Vasim en de NYMA-fabriek met de watertoren en het looggebouw) en de brugbogen van de Oversteek.

Financiering

De herontwikkeling van het NYMA-terrein is een initiatief vanuit de gemeente Nijmegen, die de eigenaar is van de huidige panden. Triodos Bank verstrekt de bancaire lening voor de herontwikkeling. OHG, waarvan het beheer en management bij Oost NL ligt, helpt bij het overbruggen van de periode die nodig is om voldoende eigen middelen door crowdfunding bijeen te brengen. Daarnaast ondersteunt OHG de initiatiefnemers van NYMA makersplaats door de begeleiding en structurering van het financiële proces.

“Dit project is een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden van OHG: de duurzame herontwikkeling van bestaand, verouderd vastgoed in stedelijk gebied naar een plek waar ondernemers zich graag vestigen. Samen met de Smeltkroesrealiseren we een plek waar 250 creatieve en innovatieve ondernemers samenkomen”, stelt Ron de Gruyter, teammanager OHG bij Oost NL.

Ook initiatiefnemers van de NYMA makersplaats, Bauke Smit, Bas de Vries en Wimke van den Heuvel zijn blij om de volgende stap te kunnen zetten. “Het is fantastisch dat wij als eindgebruikers nu verder kunnen met het realiseren van een plek voor creatieve ondernemers. Zonder de hulp en advisering vanuit OHG was dit project niet van de grond gekomen”, zegt De Vries.

Leegstand aanpakken

Provincie Gelderland heeft in 2019 de Ontwikkel- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) opgericht om bij te dragen aan de herontwikkeling van leegstaande gebouwen en verouderde werklocaties in Gelderland. Oost NL beheert het fonds en voert het ontwikkelprogramma uit. Naast het NYMA-terrein heeft OHG o.a.  geholpen bij de herontwikkeling van het Zwitsal-terrein in Apeldoorn en het Dorpscentrum Heteren.