Oost NL

Nieuw: Subsidie Circulaire Ketenprojecten

​Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of jouw processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen. Vanaf 9 april is de subsidie aan te vragen bij de RVO.

Biobased-economy-petfles

Doelstelling

Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Subsidie Circulaire Ketenprojecten 

Om die doelstelling te verwezenlijken is onder meer de Subsidie Circulaire Ketenprojecten in het leven geroepen. Voor echt succesvolle circulaire businesscases is vaak samenwerking in de keten nodig. Met deze subsidie kunnen mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten.

Over de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.​

Meer weten

Wil je meer weten over de Subsidie Circulaire Ketenprojecten ​​en of dit voor ​voor jouw bedrijf een goede optie is? Neem dan contact op met Martijn Kerssen of Saskia Manders.