Oost NL

Nieuw fonds voor Life Sciences & Health startups in Gelderland

​Kleine ondernemingen en startups kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het RedMedTech Discovery Fund II. Het fonds gaat leningen verstrekken aan Gelderse bedrijven die actief zijn in de Life Sciences & Health, de provincie Gelderland subsidieert het fonds met een omvang van 2,5 miljoen euro.

redmedtech
Startups en kleine bedrijven kunnen bij dit fonds een lening aanvragen met een maximale omvang van  250.000 euro. Ondernemers mogen de lening gebruiken voor het verwerven van intellectueel eigendom, het opzetten van pre-seed-activiteiten en het ontwikkelen van een proof-of-concept-studie. Het nieuwe fonds is een opvolging van het RedMedTech Discovery Fund I.
 
De provincie Gelderland wil hiermee meer kansen scheppen voor startende ondernemers met innovatieve projecten. Dit doet de provincie in samenwerking met de Stichting RedMedTech Discovery Fund, bestaande uit vertegenwoordigers van Health Valley, Radboudumc, Oost NL en Saxion.

Innovatiescouts

Briskr, een consortium dat beoogt de groei van innovatieve startups te stimuleren, ondersteunt ondernemers met innovatiescouts bij het indienen van een financieringsaanvraag.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en criteria van het RedMedTech Discovery Fund II op www.redmedtechventures.nl